Osoba svatého Josefa Dělníka, patrona Charity Zlín, má mnoho rovin
30. dubna 2021 Články

Osoba svatého Josefa Dělníka, patrona Charity Zlín, má mnoho rovin

Kdyby ... Kdyby nebylo co je, vrcholily by přípravy na upomínku zřízení Charity Zlín olomouckým arcibiskupem, které se odehrálo v červnu 1991. Ve městě už by jistě byl biskup Josef Nuzík, aby v podvečer celebrova mši svatou, zpěváci ADD Gospel by měli určitě naladěny na stoprocent hlasivky. No a pracovníci a příznivci by dožehlovali slavnostní oděv. A proč právě dnes? Protože první květnový den je připomínána nezávazná památka svatého Josefa Dělníka, jehož za svého patrona zlínská Charita před léty přijala.

Patron (latinsky patronus) byl v antickém Římě pán ve vztahu ke svým klientům nebo propuštěncům. V obecné řeči se patronem rozumí též osoba či skupina osob, která určitým způsobem chrání či podporuje jiného člověka nebo skupinu osob – drží nad nimi patronát. Toliko z otevřené encyklopedie Wikipedie. 

A proč je patronem Charity Zlín právě svatý Josef Dělník? To osvětluje ve svém dopise, adresovaném všem pracovníkům organizace, její ředitel: 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes večer měly proběhnout oslavy 30. výročí vzniku Charity Zlín. Po koncertu měla být mše, kterou měl celebrovat biskup Josef Nuzík a po ní pohoštění pro zaměstnance a podporovatele naší charity. Bohužel jsme museli vše odložit. Navrhl jsem, aby oslava proběhla za rok a budeme mluvit o 30.+1. výročí. Tak jako nikdo z nás nevěděl před rokem, co bude nyní, tak nevíme, co bude za rok, ale snad se svět vrátí k normálu.

Osoba svatého Josefa má mnoho rovin, ale dovolím se zastavit u té roviny – dělník. Jaký musel být dělník? Člověk který, když to bylo potřeba, vzal rodinu a odstěhoval se do Egypta. Co ho tam čekalo? Šel se zaregistrovat na úřad práce, vyřídil si příspěvek na bydlení a pro jídlo si zašel do potravinové banky? Ne, musel velmi tvrdě pracovat a jeho práce musela být velmi kvalitní, jinak by rodinu neuživil. Když mohl, tak se s rodinou vrátil zpět. To ale znamená, že rozhodně neměl obavu z další obživy pro svoji rodinu. Pokud mluvíme o tom, že naše charita je tady 30 let, tak je to především zase jenom výsledek poctivé práce současných i předešlých zaměstnanců Charity Zlín. Před nedávnem při jedné mši, mě při promluvě velmi zaujala jedna věc, kterou jsem si do té doby neuvědomil. V Bibli není od sv.Josefa zaznamenáno jediné slovo. Když si uvědomíte, kolik současné celebrity, na které si za chvíli nikdo nevzpomene, naplácají nesmyslů a srovnáte to s tím, jakou stopu zanechal člověk, od kterého neznáme jediné slovo, tak asi to oslovení ´dělník´ a práce, má poněkud jinou hodnotu.

Tu samou hodnotu má i Vaše práce a já Vám za ni děkuji nejenom jménem svým, ale i za uživatele našich služeb.

Vlastimil Vajďák

Z modliteb ke svatému Josefovi Dělníkovi

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce.

Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je.

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě podle svých sil a nelekal se únavy ani obtíží. Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem a pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe! To buď mým heslem. Amen.

V den 150. výročí Josefova titulu Ochránce všeobecné církve vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá do 8.12. 2021, papež František. V tomto roce platí mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků. Viz zde u svátku sv. Josefa.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys