Pandemie. Stav, který nikdo doposud nezažil. Výroční zpráva Charity Zlín 2020
2. července 2021 Články

Pandemie. Stav, který nikdo doposud nezažil. Výroční zpráva Charity Zlín 2020

Hlavní náplní naší práce je pomoc potřebným. Jako každá jiná práce má i ta naše různá úskalí. Nejde jenom o věčný nedostatek financí a malé ohodnocení naší práce, ale často máme problémy se zajištěním kvalifikovaných spolupracovníků, kteří odvedou nejen kvalitní službu, ale jsou ochotni jako nadhodnotu přinést trochu světla do mnohdy nelehké situace uživatelů našich služeb. I za „normální“ situace vyžaduje naše práce velké úsilí. Zažíváme však situaci, kterou stěží můžeme nazvat „normální“... 

Stačí velmi málo k tomu, aby epidemie změnila život nejen nám, ale i našemu okolí. Kvalita každého kolektivu se pozná nejlépe, když se dostane pod tlak. Je pravdou, že toho tlaku bylo občas až příliš, ale co jsme při něm zjistili o sobě a o svém okolí? Naše práce je potřebná bez ohledu na to, jestli je kolem nás nějaká krize, nebo ne. Spíš vidíme, že v krizi je potřebných více. A jak to zvládáme my? Je potřeba se hluboce poklonit před prací všech, kteří museli nahradit práci těch, kteří nemohli pracovat. Museli jsme přijmout organizační opatření, která snižovala riziko nákazy, ale na druhé straně byla komplikací při samotné práci.

Pokud to shrnu, zažíváme velmi těžké období. Musím poděkovat všem spolupracovníkům za to, že jsme schopni i v této situaci plnit to základní – pomáhat potřebným

Děkuji všem, kteří čtou a věnují pozornost příběhům v této výroční zprávě. Vlastimil Vajďák, ředitel

Pandemie. Stav, který nikdo doposud nezažil. Výroční zpráva Charity Zlín 2020Pandemie. Stav, který nikdo doposud nezažil. Výroční zpráva Charity Zlín 2020

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys