Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Pečovatelky a sestry Alena a Anna. I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly

Prvně letos oslovilo město Zlín veřejnost s žádostí o nominaci na udělení ´Zlínský anděl´ pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních služeb a organizací podílejících se na pomoci a podpoře těm, kteří obé potřebují. Zlínské anděly předávala, během Vánočního koncertu v obřadní síni radnice, i Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora: „Oceňujeme pracovníky v sociálních službách i pracovníky sociálních odborů, kteří dělají mnoho pro druhé. Děkujeme jim drobností a hudebním dárkem, koncertem, který je zde již tradicí. Věřím, že tou se stane i Zlínský anděl."

Ihned po zveřejnění možnosti nominovat na ocenění i pracovníky Charity Zlín, přišla naprosto spontánní reakce: „Po přečtení výzvy Zlínský anděl, jsem si uvědomila, že takového máme ve svém středu. A ne jednoho, ale hned dva. Jsou to ženy, sestry, dvojčata, téměř k nerozeznání - Alena Pavlovská a Anna Plšková, pracovnice v sociálních službách,“ řekla Zdeňka Vlčková, vedoucí pečovatelské služby a dále doplnila: „Pomáhají seniorům a zdravotně postiženým, aby tito mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Nosí jim úsměv, milé slovo, porozumění. Dokáží naslouchat i povzbudit, jsou přátelské. Profesionalitu kloubí s lidskostí. Jsou výjimečné v tom, že si je uživatelé sami vyžadují. Chtějí svou Alenku a Aničku. Velmi si vážím jejich profesionality, empatie a neustávajícího optimismu“.

Sestry Alena a Anna, rozené Křížkovy, vstoupily do svých prvních zaměstnání jako velmi mladé. Avšak profesně se míjely až do roku 2000. V té době Anna již pracovala osm let v sociálních službách, ve zmiňovaném roce se k ní přidala Alena. Sestry, které mnozí stále zaměňují, se tak pracovně setkaly v tehdejším ústavu sociálních služeb, který v roce 2006 převzala zlínská Charita. O dva roky později přerušila profesní dráhu Anny vážná nemoc, která ji znemožnila vykonávat práci, kterou vždy měla velmi ráda. I přesto, že ji několikaletá léčba vysílila, byla její chuť pomáhat druhým tak silná, že se před třemi lety vrátila do pečovatelské služby, za sestrou Alenou, byť ne na plný pracovní úvazek. Alena a Anna vykonávají u uživatelů péči nadstandardní, vykazují maximální empatii a vstřícnost.

Paní Alena za sebe i setru Annu uvedla: „Naplňuje nás pocit, že naše práce není jako každá jiná. Je to poslání. Jsme součástí dosavadního života uživatelů, jsme článek jejich rodiny.“

Z veřejného ocenění pracovnic má pochopitelnou radost i ředitel Charity Zlín, pan Vlastimil Vajďák: „Nesmírně si vážím práce těch, kteří ji vykonávají nezištně, s láskou. Paní Alena Pavlovská a Anna Plšková jsou dobrou oporou pro uživatele, krásným příkladem pro novou, mladou generaci pečovatelek, za což jim patří velký dík.“

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Sestry Anna a Alena. I když nemají křídla, jsou Zlínskými andělySestry Anna a Alena. I když nemají křídla, jsou Zlínskými andělySestry Anna a Alena. I když nemají křídla, jsou Zlínskými andělySestry Anna a Alena. I když nemají křídla, jsou Zlínskými anděly

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK