Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl   
4. srpna 2022 Články

Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl   

Jsem rád, že mě nabídka na práci v azylovém domě potkala ´ve správný čas´. Jsem šťastný, že mohu vykonávat práci, která mě baví a naplňuje a já opět vidím výsledky své práce. Opět mohu být součástí pomáhání lidem. Vždy jsem velmi rád, když se nám podaří postavit klientku na vlastní nohy a když jí pak za nějakou dobu někde potkám a vidím, že se má dobře a dokázala se odrazit a jít správným směrem.

Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl   

Moje osobní cesta začala vlastně již od mého narození, v mém životě měli lidé s postižením vždy své místo. V rámci volného času jsem jezdil již jako dítě na integrované tábory, a moc se mi líbilo, jak propojují děti s jakýmkoliv typem postižení a děti z intaktní společnosti, jak si navzájem pomáhají a je to tolik přirozené, jako to bylo vždy pro mě.

V dospívání, kdy si má mladý člověk zvolit, co bude jeho zaměstnání, jsem si myslel, že je pro mě vhodný směr ten technický, jako si volila většina mých kamarádů. Už během studia jsem si uvědomil, že tohle není to, co chci v životě dělat, že v tom nenacházím smysl. Když jsem tedy vybíral svou vysokou školu, už jsem se rozhodoval sám za sebe. Sociální pedagogika ve Zlíně, kam jsem se přestěhoval, bylo moje, troufám si říct, správné životní rozhodnutí.

Při studiu vysoké školy jsem dělal osobního asistenta handicapovanému chlapci. A přes tuto zkušenost jsem po skončení studia nastoupil jako sociální pracovník do denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Po nějaké době jsem dostal nabídku pracovat i v domově se zvláštním režimem. Právě zde jsem se seznámil s paní vedoucí, která přišla z Charity Zlín. Vždy o Charitě mluvila velmi dobře a s velkou úctou, až mě začalo zajímat, kde všude Charita Zlín pomáhá.

Po určitě době jsem na sobě začal pociťovat známky syndromu vyhoření. Práce v domově se zvláštním režimem, byla inspirativní, obohacující, ale zároveň velmi náročná. Bohužel cílová skupina domova se zvláštním režimem je natolik specifická a klienti jsou opravdu nemocní, takže setkávání se smrtí a úmrtí klientů byla neodmyslitelná součást mé práce a pro mě ta nejtěžší. Byly chvíle, kdy jsem uvažoval, jestli je to opravdu práce pro mě. Zda jsou sociální služby dobré rozhodnutí. A tak jsem začal přemýšlet, jestli nezměním úplně svou profesní dráhu a nezačnu pracovat mimo sociální oblast. Ale nejspíš mám pomáhání v krvi, nebo je to v mém osudu a upřímně ani já sám, nevím, kterým směrem bych se měl jinam ubírat. Když jsem se díval na různé nabídky, přišla ta osudná od Charity Zlín přesněji z Charitního domova pro matky s dětmi v tísni. Této nabídky, jsem si velmi vážil, byla to pro mě velká změna, úplně jiná cílová skupina klientů, což mi právě vyhovovalo a bral jsem to jako novou výzvu.

Jsem zde čtvrtým rokem a jsem rád, že mě tato nabídka potkala ve správný čas. Jsem šťastný, že mohu vykonávat práci, která mě baví a naplňuje. Protože zde opět vidím výsledky své práce. Opět mohu být součástí pomáhání lidem. Vždy jsem velmi rád, když se nám podaří postavit klientku na vlastní nohy a když jí pak za nějakou dobu někde potkám a vidím, že se má dobře a dokázala se odrazit a jít správným směrem. 

Dle mého názoru, má tato práce smysl, už jen kvůli tomu, že pomáháme matkám v tísni, a tím můžeme ovlivnit život nejen jejich, ale i jejich dětí. A to přece smysl má.

Pomáháme s uspořádáním života matkám, a tím i jejich dětem. A to přece má smysl 

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje své služby od roku 1997. Celoročně je zde k dispozici deset bytových jednotek s jednatřiceti lůžky pro deset dospělých s dětmi. Posláním služby je tedy poskytnutí přechodného a bezpečného ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob, s podporou jejich samostatnosti a nápomoci k návratu do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte. Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Ztratili jste střechu nad hlavou, chybí Vám bezpečí domova? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Bc. Antonín SEDLÁČEK

sociální pracovník
E-mail: WgGy47d4%.qvR19cVX~J27d4YanBZd54Ys