Požehnané velikonoční svátky 2021
1. dubna 2021 Články

Požehnané velikonoční svátky 2021

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Jan Pavel II.

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Jan Pavel II.