Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání
29. července 2020 Články

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

Člověk se učí celý život. Ať chceme, či nikoliv, je to tak. A učí se i pracovníci přímé péče. Tedy vzdělávají. Vzdělávají se, mimo jiné, prostřednictvím školících aktivit, stáží, konferencí a kurzů akreditovaných MPSV. I když se, posledních jmenovaných, nabízí skutečně velké množství, je v zájmu Charity Zlín, jakožto zaměstnavatele, nabídnou pracovníkům kurz nevšední, zážitkový, který potěší a zaujme pracovníky i po několika hodinách náročné práce v terénu, kde ze sebe vydávají maximum ve prospěch nemocných, nejčastěji věkově starších uživatelů. A tak se stalo, že i pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání ...

Stalo se tak díky tzv. geronto - obleku, který byl speciálně vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními pohybovými, zrakovými i sluchovými. Pracovníci pomáhajících profesí si tak na vlastním těle mohli vyzkoušet, jak se cítí uživatel, o kterého pečují.

 • "Každý by měl mít možnost si oblek vyzkoušet. Aby v sobě probudil respekt a úctu ke stáří."
 • "Jsem ráda, že jsem se na chvíli vyskytla v pocitech našich uživatelů."
 • "Bylo poučné vyzkoušet si oční vady a sníženou pohyblivost."
 • "Zkušenost mne obohatila. Pomůže mi v mé práci ještě více porozumět uživatelům."
 • "Tento zážitek bych dopřála všem mladým lidem."
 • "Je fajn poznat,jaké asi pocity zažívají senioři."
 • "Seminář jsem si prožila."

Seminář Proměny stáří a geronto-oblek dodal Institut vzdělávání APSS ČR, lektorovala Bc. Renata Kratochvílová Křemenková.

Pracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímáníPracovníci přímé péče byli na chvíli společně staří, omezení v pohybu i vnímání

A protože by byla škoda ochudit o tento nevšední zážitek ty, s nimiž zlínská Charita spolupracuje, přizvala je ke společnému setkání ´Na chvíli seniorem´. Dopoledne spolu prožili zástupci organizací: Centrum pro rodinu Vizovice (sociální pracovnice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (kurátor), Krajská nemocnice Tomáše Bati (duchovní služby, kaplanka), obce (starosta), statutární město Zlín (vedoucí oddělení sociální práce), Univerzita Tomáše Bati Zlín (koordinátorka Univerzity třetího věku), Zlínský kraj (radní zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor). V rámci programu byla připomenuta činnost Charity Zlín a možnosti sociální služby Domovinka-centrum denních služeb pro seniory. Na závěr si každý host vyzkoušel pobýt v obleku simulujícím stařecký pohyb s dalšími omezeními - zrakovým a sluchovým. Úplnou tečkou byla sebeobsluha v rukavicích simulujících stařecký třes, což jedna z přítomných popsala, jako: "Totální vnitřní zážitek." 

 • "Hlava chce, ale tělo nemůže."
 • "Beznaděj."
 • "Stud. Myslím, že to je to, co mnozí senioři zažívají. Stydí se, že jsou pomalí, že se potácí, že neslyší a hůř se orientují, že by se měli na jednu věc opakovaně ptát. Hluboký zážitek. Děkuji Vám za něj." 

Na chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli senioremNa chvíli seniorem

Zmínili se o aktivitě:

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys