Představujeme chráněné dílny
1. června 2000 Články

Představujeme chráněné dílny

Vernisáží byla zahájena výstava prací chráněných dílen charit z blízkého okolí v Charitním klubu seniorů na Drofě. Na této výstavě byly představeny práce zdravotně postižených, kteří se zabývají výrobou košíkářských výrobků, svíček či pracují v šicích dílnách. Přímo na výstavě bylo možno shlédnout práci košíkářského mistra z chráněné dílny Charity Uherské Hradiště. Vzhledem k tomu, že výstava byla také prodejní, odcházela řada návštěvníků s krásnými a praktickými výrobky. eRB