Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých
12. září 2019 Články

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých

Celý název projektu Občanské poradny Charity Zlín, postaveného na základě diplomové práce zpracované pro zlínskou Charitu, zní Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce. Nejen vážně, ale snad i zábavně, včera poprvé představili problematiku rizika zadluženosti studentům zlínské střední školy sociální pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství. Další školy, které o osvětu studentů posledních ročníků projevily zájem, budou následovat. 

V tuto chvíli je jmenovaná služba zaměřena na osoby, které se už nacházejí v nepříznivé situaci, jež je často spojena s ekonomickými problémy, především v dnešní době stále častějším problémem předlužení. Mnoho lidí se dnes nachází na hranici dluhové spirály, ze které se často bez pomoci nemohou dostat. Projekt se proto zaměřuje na prevenci této situace, zaměřuje se na mladé lidi, kteří během pár let budou vstupovat na trh práce, zakládat rodiny a mohou tak být vystaveni nástrahám v podobě finanční zadluženosti, např. díky bytové situaci.

Sociální pracovníci Občanské poradny Charity Zlín proto připravili 90-ti minutový workshop, resp. prezentaci, za účelem edukace studentů v této oblasti. "Vysvětlujeme například především proč přemýšlet nad tím, co nakupovat a co ne, jak vytvořit rozpočet, jak si vybudovat finanční rezervu, studenti jsou také stručně seznámeni s produkty na finančním trhu včetně jejich fungování," říká Pavel Hanke, sociální pracovník. Úkolem je naučit studenty, jak rozpoznat seriózní společnost od společnosti podvodné, ukázat, kde mohou hledat pomocnou ruku, když budou v problémech a hlavně, co dělat, aby se do problémů nedostali.

Zda si z prezentace studenti odnesli alespoň něco málo, si mohli ověřit prostřednictvím kvízu. Pomocí aplikace on-line odpovídali na otázky s okamžitou zpětnou vazbou. "Co je hypotéka či jak mohou vzniknout dluhy po ukončení studia, i na to jsme se v kvízu ptali. Celkem šlo o čtyři jednoduché otázky. Bohužel, ani u jedné jsme nezaznamenali stoprocent správných odpovědí," říká Jana Strouhalová, vedoucí a zároveň sociální pracovnice služby a dodává: "Z toho plyne, že studenti nejsou zcela kovaní v oblasti finanční gramotnosti. A to je nutné změnit. Věřím, že jim k tomu jsme a budeme i my nápomocni a že se s nimi setkáme pouze při přednáškách, nikoliv pak u nás v poradně, zabývající se i podporou v zadluženosti." A nejen kvíz, ale i krátká Dluhová past čekala na přítomné mladé dospělé. Díky ní stáli všichni společně na startovací čáře s názvem dluhová past. I když šlo o hru založenou na náhodě, jistě to nebyla pozice příjemná. Zvláště pro ty, kteří se neposunuli ani o krůček, či o dva, například do území sice bez většího majetku, ale i bez dluhů. Více v tuto chvíli neprozradíme. Tedy něco ano. Je příjemné, že se studenti nebáli pokládat otázky, že je zajímalo nejen prezentované téma, ale i vlastní činnost zlínské Charity. A že je možné říci, že tato premiéra se podařila. Třeba bude mít v brzké době i stejně úspěšné pokračování.

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých

Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých

 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys