První Zahradní slavnost
16. června 2000 Články

První Zahradní slavnost

Za vydatné pomoci sponzorů se uskutečnila Zahradní slavnost v prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy. Smyslem této akce bylo zpřístupnění programů určených pro klientky domova široké veřejnosti. Program Zahradní slavnosti byl zaměřen především na děti. Bylo připraveno divadelní představení, hry, soutěže, ukázka práce Městské policie Zlín, diskotéka a díky pomoci sponzorů také bohaté občerstvení. K úspěchu akce přispělo krásné počasí. eRB