Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Řád Elišky Přemyslovny si odneslo patnáct žen. Oceněnou je i Michaela Rafajová

Řád Elišky Přemyslovny si odneslo patnáct žen. Oceněnou je i Michaela Rafajová

„Když jsem slyšela, jaké ženy ocenění přebírají, byla jsem v údivu. Nezakládám školy, nejsem spisovatelka, ani veřejně známá a přesto jsem tady a přebírám takovéto poděkování za svoji práci. Uvědomila jsem si, jak je to pěkné, že mne charita na cenu nominovala. Cítila jsem se opravdu moc dobře a řekla si, že bych měla ve svém životě také ´něco´ udělat,“ řekla Michaela Rafajová, která ocenění vnímá jako poděkování celému kolektivu zlínské pečovatelské služby.

Paní Michaela Rafajová už v době středoškolských studií věděla, že chce pečovat o ty, kteří pomoc potřebují. V jejím hledáčku byly děti, nicméně lákala ji i práce s dospělými. V době, kdy své první dítko měla vyslat do mateřské školy, oslovila ji kamarádka Bára, zda by ji nezastoupila ve zlínské Charitě v době jejích mateřských povinností. To bylo v čase, kdy paní Michaela naskočila do jednoho z prvních rekvalifikačních kurzů v oboru pečovatelská činnost. Dnes ve zlínské Charitní pečovatelské službě pracují společně. A společně také prožily slavností převzetí ocenění Řádem Elišky Přemyslovny v Praze.

Řád Elišky Přemyslovny si již po třetí převzaly ženy z nejrůznějších oblastí společenského života z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora, v krásných prostorách Poslanecké sněmovny, za přítomnosti nominovaných a jejich doprovodu. Slovem provázel Jan Přeučil, slavnostní atmosféru podtrhla harfenistka Simona Voříšková, píseň o Elišce Přemyslovně přednesl Miroslav Baldrych. Silným okamžikem byl jistě i společný přednes české státní hymny v závěru setkání. Nebyl to ovšem jediný silný okamžik. Všechny přítomné ohromil příběh oceněné lékařky Taťjany Horákové, téměř nikoho nenechala chladným slova hosta oceněné Bedřišky Znojemské, kněze Josefa Šupy (Roman Catholic Church, Josef Slipa S.T.D., Mag. Col. USAF Kol., Arizona), nezapadl ani krátký, ale výstižný příspěvek ministra kultury Daniela Hermana. A co bylo oním silným okamžikem pro Michaelu Rafajovou? „Příběh paní doktorky Horákové. Velmi mne zasáhnul,“ odpovídá na otázku a dodává: „A pak také … Přítel mi řekl, že je na mne hrdý.“

Vedoucí služby, Zdeňka Vlčková, o oceněné: Michaela Rafajová pracuje ve zlínské Charitě deset let. Je obětavá, oblíbená jak u uživatelů, tak u spolupracovníků, spolehlivá, citlivá. O starší nemocné pečuje s úctou a respektem. Svoji práci má skutečně ráda. Nic pro ni není problém – umí zastoupit na ostatních úsecích pečovatelské služby. Má přesně vymezenu hranici v komunikaci.  Je příjemná, usměvavá.  Nepamatuji si, že bych ji někdy viděla jinak, i když se jí jistě větší či menší starosti denního života také nevyhýbají. Mrzí ji, že práce pečovatelek není společensky více oceněna. Protože co je víc, než pomoc lidem, kteří to potřebují. A tak se snaží být těm svým uživatelům andělem, nositelem radosti, pohlazení.

Ředitel Charity Zlín, Vlastimil Vajďák, o oceněné: Vážím si práce našich pečovatelek. Vážím si kolegyně Michaely Rafajové za její přístup, vstřícnost, empatii. Je na ni spolehnutí, je ochotná pracovat i nad rámec svých povinností. Je oblíbená uživateli i pracovním kolektivem, což dokazuje skutečnost, že spolupracovnice ji navrhly k ocenění. Jsem potěšen, že paní Michaela Rafajová pracuje v Charitě Zlín. 

Řád Elišky Přemyslovny: Udělením Řádu Elišky Přemyslovny jednotlivcům oceňuje Nadační fond Elišky Přemyslovny (http://www.eliskapremyslovna.cz/) jejich vynikající občanské zásluhy v oblasti pracovních výsledků, charitativní činnosti, významné podpory církvím, hrdinské a jiné výjimečné činy. Návrhy na udělení Řádu Elišky Přemyslovny předkládají prezidentu Nadačního fondu Elišky Přemyslovny společenské instituce a organizace a jednotlivci. Prezident jej může udělit i bez takového návrhu. Vyznamenaná převezme insignii Řádu EP a listinu o jeho udělení.

Charitní pečovatelskou službu Zlín podporují Zlínský kraj - Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, statutární město Zlín a dárci.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Řád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské CharityŘád Elišky Přemyslovny pro Michaelu Rafajovou, pečovatelku zlínské Charity

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK