Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Rozhlížejte se kolem sebe a nebuďte lhostejní

Rozhlížejte se kolem sebe a nebuďte lhostejní

Domníváte se, že Tříkrálová sbírka je krátkodoubou zálěžitostí? Nikoliv!

O ´tříkrálovce´ se u nás hovoří během celého roku, v posledních dnech možná ještě více, než je obvyklé. Proč tomu tak je? Začala škola, blíží se zimní čas, několikrát v posledních dnech v našem regionu udeřila živelná pohroma. Všem, kteří se díky nejen vyjmenovanému dostávají do potíží, podává Charita Zlín ruku v nesnázích. Velká část výnosu lednové sbírky je totiž určena na tak zvanou přímou pomoc ...

A právě těm, kteří vyčerpali již všechny dostupné možnosti podpory a obrátí se se svými starostmi na nás, může být, mimo jiné, poskytnuta materiální pomoc právě z výnosu zmiňované sbírky, konkrétně z onoho projektu ´přímá pomoc´. O čem tento projekt je, komu může pomoci?

  • postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní pohyb
  • samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti
  • chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny
  • těm, které zasáhla přírodní katastrofa, zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí (např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí)
  • starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací ...
Rozhlížejte se kolem sebe a nebuďte lhostejní.

Sdělujte, že je tu Charita Zlín, která může pomoci těm, kteří podporu potřebují!

Pavla Romaňáková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK