Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Šedesátpěttisíc jednostotřicetpět korun vynesly zlínské adventní benefice

Šedesátpěttisíc jednostotřicetpět korun vynesly zlínské adventní benefice

´Pro dobrý pocit UteBe´, prodej náramků pro Veroniku, projekt studentek místní univerzity vynesl 34.302,-Kč. Do zapečetěné kasičky vhodili návštěvníci pohádky ´O mořských vílách´ 830,-pro Mariánku. O pár dnů později vyrobila na šest desítek svátečních dekorací zlínská floristka. ´Vánoční svícen pro Kristýnku´ navýšil dosavadní částku na účtu sbírky o 12.448,-Kč. A s radostí si odnášeli Betlémské světlo ze zlínského náměstí příchozí v ´Lucerničce pro Anetku´. Přispěli 17.555,-Kč. Děkujeme, že můžeme pomáhat těm, kteří podporu potřebují ♥ ♥ ♥

♥ Všechny benefice technicky zajišťovali vedoucí služeb ve svém volném čase   

♥ Charita Zlín neuplatnila režie povolené zákonem o veřejných sbírkách 

♥ Děkujeme těm, kteří nás přizvali ke spolupráci

♥ Děkujeme za možnost benefice realizovat

♥ Děkujeme za příležitost oslovit veřejnost 

♥ Děkujeme za vzájemné několikanásobné obdarovávání

♥ Děkujeme všem, kteří nás podporují

♥ Děkujeme těm, kteří nám umožňují naplňovat naše poslání

´Pro dobrý pocit UteBe´´O mořských vílách´´Vánoční svícen pro Kristýnku´´Lucernička pro Anetku´

Související akce

Vánoční svícen pro Kristýnku (19. 12. 2017, 15:00 — 20. 12. 2017, 19:00)
Lucernička pro Anetku (22. 12. 2017, 15:00 — 22. 12. 2017, 19:30)
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK