Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Svatý Josef Dělník, patron a ochránce zlínské Charity

Svatý Josef Dělník, patron a ochránce zlínské Charity

sv. Josef Dělník, opifex Ioseph, sponsus beatæ Virginis Mariæ

  • každoročně 1. května, nezávazná památka
  • postavení: snoubenec Panny Marie
  • patron: všech pracujících, otců, rodin, Církve
  • atributy: tesařské nástroje, koš, lilie, hůl, Ježíšek

„Ani si neumíte představit, jakou z toho mám velkou radost!“ Zastavila jsem se a s údivem pohlédla na uživatelku Domovinky, kterou jsem doprovázela po ránu k nám do domečku. „Z čeho máte radost,“ zeptala jsem se. „Podívejte, tady ty výrobky z papíru, kterými jsme ozdobili větvičky v oknech,“ vysvětlovala mi paní. Pak se usmála: „To neumí pochopit ten, který si může vyrobit to, co chce. Ale pro nás, kteří už máme problémy cokoli dělat, tahle zvířátka znamenají mnoho. I když nám pomáháte, je v nich kousek naší práce.“

Vážit si toho, že ještě MOHU něco vyrobit, že MOHU pracovat, být užitečný. Jak je to jiné, než když to vnímáme, jako že MUSÍM. Často to víme až tehdy, když to nejde, když nám zdraví přestane sloužit.

Nezávazná památka svatého Josefa Dělníka, patrona pracujících, slouží i k připomenutí si, že je člověk stvořený Bohem k tomu, aby se živil poctivou prací. Stejně jako Ježíš, který ve svém pozemském životě tvrdě pracoval pro svou obživu. Zároveň je to ale i příležitost poděkovat všem našim charitním pracovníkům. Tak tedy DÍKY za dobrou práci, ve které je i kus vašeho srdce!

+Noela Frolková,pastorační asistentka

Z modliteb ke svatému Josefovi Dělníkovi

Svatý Josefe, vzore všech, jejichž údělem na zemi je práce.

Vypros mi milost, abych všechny své práce konal svědomitě, s kající myslí a na usmířenou za své četné hříchy. Abych dával přednost povinnostem před vlastními zálibami, abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a považoval za čest, že vlohy, které mi Bůh dal, mohu užívat při své činnosti a zdokonalovat je.

Vyprošuj mi, abych pracoval s klidem, trpělivě a poctivě podle svých sil a nelekal se únavy ani obtíží. Zvláště mi však připomínej, abych pracoval s čistým úmyslem a pamatoval, že se budu zodpovídat z času, který jsem promarnil, z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, který jsem opomenul, ačkoli jsem věděl, že ho mám vykonat. A že se budu zodpovídat i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem.

Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! Vše podle tvého příkladu, svatý Josefe! To buď mým heslem. Amen.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK