Tříkrálový leták v poštovní schránce domácností. Ne vše, co je psáno, je dáno
2. ledna 2021 Články

Tříkrálový leták v poštovní schránce domácností. Ne vše, co je psáno, je dáno

Každým rokem je veřejnost na přelomu kalendářního roku informována o akturální Tříkrálové sbírce prostřednictvím letáků do poštovních schránek, jejichž distribuci zajišťuje externí roznosová agentura. Každá domácnost tak má základní údaje ke koledě nejen od hlavního organizítora, tedy Charity Česká republika, ale především od místní charity, ve zdejších končinách CHARITY ZLÍN. Tiskovina je ovšem připravována již v letních měsících, tedy půl roku před tím, než ji lidé dostanou do rukou ...

Tak se může stát, že ne vše, co je psáno, je v danou chvíli platné. A to je případ letáků sbírky 2021. Zde nechyboval ani člověk, ani tiskařský šotek. I tady je na vině COVID-19, respektive omezení související s pandemickou situací. Co není v letáku, který informuje obyvatele čtyřicetičtyř obcí a čtyř měst, za Charitu Zlín uvedeno:

 • králové v olomoucké arcidiecézi dům od domu koledovat nebudou, i když PES pětipes začne couvat a skočí zpět do čtverky, trojky, ... proto je sbírka u nás ONLINE do konce dubna
 • do 24.ledna 2021 mohou vedoucí skupinek šířit požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nade dveře, předávat cukříky a kalendáříky, bez kontaktu s domácnostmi, po dohodě bezpečně umístit kasičky ve veřejně přístupných místech (svatostánek, úřad, prodejna potravin, léků, květin ...)
 • dárce přispěje do ´virtuální kasičky´ Charity Zlín, pokud
  • při daru online zvolí jako koledující Charitu Zlín; pokud dárce nechá pole prázdné nebo nevyberete z našeptávání konkrétní organizaci, příspěvek se rozdělí mezi všechny charity
  • při platbě na účet číslo 66008822 / 0800 u České spořitelny uvede variabilní symbol 77707043 
  • ve svém internetovém bankovnictví využije zlínskou QR platbu, zde níže
 • Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2021, leták do schránek, doplnění

Charita Zlín.Tříkrálová sbírka 2021.leták do schránek doplněníTříkrálová sbírka 2021.Charita Zlín_QR platba

Děkujeme obcím, městům, farnostem, místním koordinátorům, vedoucím skupinek, koledníkům... děkujeme všem, kteří s propagací ´koledy jinak´ pomohou a budou sdílet informace na svých kanálech - místní rozhlas, nástěnky na veřejných místech, prodejny potravin, pošta, web, facebook, instagram ... I když stále věříme, že koledníci budou moci v půli ledna do domácností přinést osobně radostnou zvěst, požehnání a naději, je naším zájmem veřejnosti nabídnout maximum aktuálních informací. K tomu pomáhají také média - primárně Česká televize, Český rohlas, tisk. Děkujeme, že podporujete konání Charity Zlín, že umožňujete pomáhat.

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys