"Užili jsme si všechno, i se více poznali," napsali k odměně Zlínského kraje pracovníci
4. května 2022 Články

"Užili jsme si všechno, i se více poznali," napsali k odměně Zlínského kraje pracovníci

Voucher odměna pro zaměstnance. Přesně takto byl pojmenová dopis statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje, zaslaný před rokem poskytovatelům sociálních služeb. Bylo jím sděleno, že vedení kraje se rozhodlo poděkovat ´lidem v první linii´, kteří vynaložili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci covid-19, a to formou voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení na území kraje. Odměnu získali také tři pracovníci Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín.

Velmi rádi jsme využili možnost relaxačního pobytu a z nabídek, kde bylo možné tyto vouchery využít, jsme si vybrali Hotel Skanzen na Modré. Zde jsme strávili úžasný prodloužený víkend. K relaxaci jsme využili nabídku, kterou nám zaměstnanci tamního hotelu připravili přímo „na míru“. Práce v sociálních službách není vždy fyzicky tolik náročná jako psychicky, zvláště náš typ sociální práce je spíše psychicky vyčerpávající. Člověk se někdy cítí víc unavený, než kdyby ´přeházel tunu uhlí´. Užili jsme si všechno, úžasný gastronomický zážitek, masáže, saunu, wellness, procházku po skanzenu i podvodní svět … Společně jsme mohli strávit čas mimo pracovní proces, promluvit si i o jiných věcech, než jen pracovních a více se tak poznat. A za toto bychom chtěli těm, kteří nám to umožnili, moc poděkovat. Ing. Jana Babicová, Mgr. Soňa Kubíková a Bc. Antonín Sedláček

"Prodloužený víkend jsme si nejen užili, ale i se více poznali," napsali pracovníci odměnění Zlínským krajem"Prodloužený víkend jsme si nejen užili, ale i se více poznali," napsali pracovníci odměnění Zlínským krajem"Prodloužený víkend jsme si nejen užili, ale i se více poznali," napsali pracovníci odměnění Zlínským krajem"Prodloužený víkend jsme si nejen užili, ale i se více poznali," napsali pracovníci odměnění Zlínským krajem"Prodloužený víkend jsme si nejen užili, ale i se více poznali," napsali pracovníci odměnění Zlínským krajem

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje své služby od roku 1997. Celoročně je zde k dispozici deset bytových jednotek s jednatřiceti lůžky pro deset dospělých s dětmi. Posláním služby je tedy poskytnutí přechodného a bezpečného ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob, s podporou jejich samostatnosti a nápomoci k návratu do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte. Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Ztratili jste střechu nad hlavou, chybí Vám bezpečí domova? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys