Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení
17. září 2021 Články

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení

Nejen vážně, ale snad i zábavně, opět představili problematiku rizika zadluženosti studentům Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s.r.o., pracovníci odborného sociálního a dluhového poradenství. Jmenovaná služba je zaměřena na osoby, které se už nacházejí v nepříznivé situaci, jež je často spojena s ekonomickými problémy, především v dnešní době stále častějším problémem předlužení. Mnoho lidí se dnes nachází na hranici dluhové spirály, ze které se často bez pomoci nemohou dostat. 

Občanská poradna Charity Zlín se proto zaměřuje na prevenci této situace, zaměřuje se na mladé lidi, kteří během pár let budou vstupovat na trh práce, zakládat rodiny a mohou tak být vystaveni nástrahám v podobě finanční zadluženosti.

Opět šlo o devadesáti minutový workshop, resp. prezentaci, za účelem edukace studentů v této oblasti. „Studenti získali  přehled o rodinném hospodaření, finančních produktech, půjčkách, ale také o dluhové pasti a možnostech řešení. Na praktických příkladech si jednotlivé skupiny zkusily sestavit měsíční rodinný rozpočet a následně jej prezentovat spolužákům. To vše za „vášnivé debaty. Svoje znalosti  z workshopu si mohli navíc ověřit v interaktivním on-line kvízu, který byl dle jejich reakcí velmi zábavný a doufáme, že si tímto upevnili základní poznatky z kurzu. Z našich praktických zkušeností považujeme za velmi důležité vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti jako významnou prevenci zadlužení,“ uvedla Jana Strouhalová, sociální pracovnice a vedoucí služby.

Celý název projektu Občanské poradny Charity Zlín, postaveného na základě diplomové práce zpracované před léty pro zlínskou Charitu, zní Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce. Osvěta studentů, ideálně posledních ročníků, je nabízena zlínským středním školám opakovaně. Je přínosné, pokud tuto možnost v rámci výuky využijí.  

Vzdělávání v oblasti  finanční gramotnosti je významnou prevenci zadlužení

Občanská poradna Charity Zlín, Finanční podpora 2021: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys