Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy
17. února 2021 Články

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy

Že jste doposud neslyšeli o postní almužně? Jde o starobylou tradici, která je v České republice pořádána od roku 2010. Její obdobu je možné potkat nejen v mnohých evropských zemích, ale i ve světě. Princip? Z názvu vyplývá, že jde o spojení s dobou postní, která začíná o Popeleční středě, jíž vstupují křesťané do čtyřiceti denního postního období. To je přípravou na oslavu Velikonoc. V tomto čase vkládají lidé peníze za požitky, které si odřeknou, do papírové pokladničky, kterou pak přinesou do kostela. Finanční prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Mohlo by se zdát, že v čase pandemie, kdy život je výrazně zúžen na základní potřeby, není co odříkat. Ale není tomu tak. Stačí se jen zamyslet. Tedy pokud jde o opravdové odhodlání prožít dobu postní ve prospěch druhých. „Třeba když je pro nás příjemným brouzdání po internetu, i toto si lze odepřít. A je na každém, jak tuto aktivitu nacení,“ říká Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín. Omezením své spotřeby člověk nepomáhá pouze druhým, ale obohacuje i sám sebe. A je úplně jedno, zda jde o dospělé jedince či rodiny s dětmi. Postnička, na níž je vyobrazena jarní tráva s kapkami ranní rosy, je v kostelích či charitách připravena pro každého.

"Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kterými můžeme my osvěžovat ty druhé. A dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo svět kolem nás. Kolik kapek rosy je potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků, aby byl svět lepší? Může nás napadnout, že těch pár dobrých skutků, které vzdejdou z našich drobných odřeknutí, svět nezmění. Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka Tereza jednou řekla: ´Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.´ V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi barvami; stejně tak je mnoho způsobů, barvev, konání dobra. Může být mnoho možností, co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. Je jistě mnoho lidí, kteří podtřeují pomoc," uvádí v textu k postní almužně prezident Arcidiecézní charity Olomouc, Mons. Bohumír Vitásek.

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky,“ +Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021 (17.února – 3.dubna)

Zaplaťte za odřeknutý požitek. Do postničky s kapkami rosy

Postní doba nás zve na cestu domů zdroj vira.cz

 • Půst, doba postní
  • Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...
   • Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
   • Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso
   • Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým
   • Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící
   • Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne
   • Zřeknutí se znamená svobodný, zodpovědný a uvědomělý život
 • Almužna, činění dobra
  • "Almužnou", činěním dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a  ztotožňujeme se s Kristem.
   • Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu
   • Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé
   • Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi
   • České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest
Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys