Zlínský univerzitní Veletrh pracovních příležitostí pro studenty = nejedno inspirativní setkání
1. listopadu 2022 Články

Zlínský univerzitní Veletrh pracovních příležitostí pro studenty = nejedno inspirativní setkání

Devátý ročník Veletrhu pracovních příležitostí Business Day 2022, byl i tentokrát pořádán Job Centrem Univerzity Tomáše Bati Zlín, ve spolupráci s jeho Studentskou unií. Cílem je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Prioritou Charity Zlín bylo představit studentům veškerou činnost organizace a také možnosti podpory a spolupráce.

Ta dobře funguje již několik let – studenti, nejčastěji ti z humanitárních oborů, využívají nabídku exkurzí, stáží i praxe. Zázemí nacházejí primárně v Charitní ošetřovatelské službě Zlín a Domovince – centru denních služeb pro seniory Zlín. Vrátka ale nejsou uzavřena ani ostatním oborům. V neziskovém sektoru se mohou uplatnit manažeři, ekonomové, i studenti marketingu či multimediálních komunikací. Důkazem jsou v minulosti zpracované bakalářské i magisterské práce, kdy jedna byla dokonce základním kamenem projektu, jež je několik let realizovan v praxi. „Mladí lidé se také díky naší spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s., mohou zapojit do Pomoci osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením jako dobrovolníci,“ říká Jana Strouhalová. A když už jsou zmíněni dobrovolníci, jedno takové ´minutové dobrovolnictví´ mohli studenti absolvovat přímo na veletrhu, což je zaujalo stejně, jako v minulých ročnících. O co jde?

Jednu minutu v průměru trvá výroba špendlíku člověku, který se s touto činností setkává poprvé. Poprvé ale nebudou placky odměnou pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří se v lednu 2023 vydají do ulic měst a obcí na Zlínsku. Tak došlo opět k netradičnímu, ale zajímavému spojení. Králové - dobrovolníci, budou ozdobeni špendlíkem Jsem King, který vlastnoručně vyráběli příchozí studenti, ´minutoví dobrovolníci´. Takže tu jde o dobrovolnictví na druhou.

To nebyla jediná aktivita, která na studenty tady čekala. Než začalo seznamování, mohli vyplnit krátký dotazník

  • tři synonyma k #charita #jsmecharita #charitazlin #procpomahat, která bez rozmyslu naskočí
    • objevila se slova: pomoc, podpora, bezpečí, dobrovolník, dar, radost, štěstí ...
  • sociální služba pro seniory Domovinka - (ne)víte, kdy se na ni obrátit?
    • 75% ani netuší, co služba nabízí
  • Tříkrálová sbírka - (ne)slyšeli, (ne)zapojili jste se?
    • všichni o projektu slyšeli, 50% z dotázaných uvažuje, že by se aktivně účastnilo koledování

Poděkování organizátorům za možnost účastnit se, poděkování studentům za zájem, dotazy, názory. Obohacující a inspirativní.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys