Střípky z centra denních služeb

Betlémy ve Hvozdné naše uživatele ohromily
29. listopadu 2013 Střípky z centra denních služeb

Betlémy ve Hvozdné naše uživatele ohromily

V pátek, před prvním adventní nedělí, se uživatelům našeho centra naskytla výborná příležitost navštívit ještě před oficiálním zahájením výstavu betlémů ve Hvozdné, která byla pro veřejnost otevřena v průběhu následujícího víkendu. Možnost navštívit prostory divadla ve Hvozdné využilo pět uživatelů. Všichni byli velmi překvapeni hlavně rozmanitostí tvorby betlémů, které byly vyrobeny různými způsoby a z rozličných materiálů, od mědi, přes dřevo, látku, keramiku, papír, až po filc, či kukuřičné šustí.

Na Domovinku dorazila Městská policie
28. listopadu 2013 Střípky z centra denních služeb

Na Domovinku dorazila Městská policie

Ptáte se, co jsme provedli? Vůbec nic. Naše pozvání přijala její pracovnice, aby, především uživatelům, předala informace a zkušenosti z problematiky prevence kriminality – cílová skupina senioři. Zároveň s nimi o tématu besedovala, uživatelé zmiňovali i své zkušenosti a zážitky. Hlavně se však diskutovalo o fenoménu podomního prodeje a předváděcích akcích, které pro seniory skýtají mnohá nebezpečí ze strany obchodníků. V poslední době se tématu věnují i média a bez ostychu tyto obchodníky nazývají „šmejdy“.

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé
28. srpna 2013 Články

Byla v Indii, Itálii. Do Zlína zavítala sestra Wilma poprvé

Sestra Wilma Pinheiroi patří do řeholní rodiny s názvem Kongregace sester karmelitánek Institut Naší Paní z Karmelu. Českou republiku, konkrétně Zlín, navštívila při příležitosti skládání věčných slibů dvou našich sester a při té příležitosti dostala pozvání navštívit střediska Charity Zlín. Cílem setkání bylo nejen seznámit spolusestru s mojí pastorační službou v organizaci, ale i ukázat formu charitní služby u nás. Moc jsem se těšila, protože sestra Wilma už má možnost porovnávat. Pochází z Indie, zakusila realitu života v brazilském městě Manaus, prošla různými místy v Itálii.

Výstavou byli uživatelé nadšeni
30. července 2013 Střípky z centra denních služeb

Výstavou byli uživatelé nadšeni

Letošní prázdninové měsíce byly skutečně tropické a o výletech pro naše seniory během nich jsme vzhledem k této skutečnosti původně neuvažovali. Poslední červencové úterý však začalo trošku pršet, tak jsme se během chvilky rozhodli, že uskutečníme s uživateli návštěvu nově otevřeného Muzea jihovýchodní Moravy  - expozici Princip Baťa. Uživatelé byli výstavou nadšeni, a jak nám sdělovali, tak svým rodinám a známým o ní budou vyprávět a doporučí jim, aby ji určitě navštívili, že je opravdu jedinečná a stojí za vidění. 

Cérky aj s ogarama nás přišli potěšit
10. dubna 2013 Střípky z centra denních služeb

Cérky aj s ogarama nás přišli potěšit

Ani letos, v čase velikonočních svátků, na uživatele Domovinky-centra denních služeb, nezapomněly děti a paní učitelky z blízké Mateřské školy Sokolská. Hned devět drobků, v jednoduchých valašských krojích, předneslo milé velikonoční pásmo plné pomlázkových říkanek, písniček a tanečků. A tak si uživatelé, spolu s dětmi, zanotovali hned několik lidových písniček. Tu asi nejznámější, Běžela ovečka, hore do kopečka, zazpívala nejmladší, ještě ani ne tříletá slečna.

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí
20. listopadu 2012 Naši lidé

Naplňuje mne, když se uživatelé smějí

Naše povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás, pracovnice úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přese všechno se snažíme, aby se i oni měli čemu smát, protože jak je známo, smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak v jejich mnohdy nelehké životní situaci, často negativně ovlivněné zdravotními neduhy, nebývá příliš mnoho důvodů k veselosti. A to je jedna z věcí, která mě velmi motivuje ale i naplňuje při mé práci. Když se uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl.

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec
27. listopadu 2011 Střípky z centra denních služeb

Úspěchem služby je spokojený uživatel i zaměstnanec

Úspěchem služby je jistě skutečnost, že je stále častěji využívána těmi, kterým je určena a naše kapacita je tak často naplněna na sto procent. Jsem také potěšena, že komunita uživatelů je obohacena o muže, kteří v posledních třech letech stále častěji navštěvují centrum denních služeb, a tím přispívají, mimo jiné, k rozšíření oblasti zájmu o mužský pohled na dění kolem nás.