Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Paní Radana už ví, že přijetí nabídnuté pomoci není selháním

Paní Radana už ví, že přijetí nabídnuté pomoci není selháním

Obracím se na Vás v adventnim čase, kdy lidé rozjímají, vzpomínají a také se snaží pomáhat těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci, podobně jako moje rodina. Chtěla bych se tedy s Vámi podělit o své myšlenky a pocity. 

Žili jsme si jako normální spokojená rodina se dvěma krásnými a zdravými dětmi. Jednoho listopadového večera náš čtrnáctiletý syn doma zkolaboval a upadl do bezvědomí. Po velmi dlouho trvajících vyšetřeních mu lékaři diagnostikovali těžkou mozkovou příhodu.

Následoval transport na ARO do Brna a pak mnoho dalších nemocnic a rehabilitačních ústavů.  Asi po roce jsme syna konečně mohli přivézt domů. Život celé naší rodiny se navždy změnil. Syn je kvadruplegik na invalidním vozíku, naprosto závislý na svém okolí. Zůstala jsem s ním doma, a jelikož jsem sama nemocná s invalidním důchodem, starám se  o syna spolu s pečovatelkami, které k nám denně docházejí. Snažíme se mu dopřát tu nejlepší péči, jakou může mít v domácím prostředí.              

Na podzim to bylo sedum let, co syn onemocněl. Samozřejmě vše zanechává následky nejen na našem fyzickém zdraví, ale i psychice, protože tohle je opravdu péče 24 hodin denně. Snažíme se synovi dávat co nejvíce, ale člověk musí také myslet na sebe a naučit se odpočívat, abychom to vše zvládali. A hlavně se člověk musí naučit NEODMÍTAT nabízenou pomoc druhých! Dlouho jsme se snažili s manželem vše zvládat sami. Ale on jediný zajišťuje rodinu finančně a při tom všem je léčba syna tak nákladná. Proto jsme s povděkem přivítali nabídku Charity Zlín, kterou nám zprostředkoval pan Ivan Skřivánek, za což mu patří naše veliké poděkování. Díky němu byl našemu synovi z prostředků Tříkrálové sbírky uhrazen léčebný pobyt v lázních Klimkovice a speciální rehabilitace, které jsme si zatím vždy hradili sami. 

Člověk si většinou myslí, že musí vše zvládnout sám a mnohokrát se stydí nebo ho ani nenapadne požádat o pomoc. Myslí si, že je to jeho chyba, že něco nezvládá, ale já už teď také vím, že to není pravda. Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat zlínské Charitě za pomoc, zvláště paní Janě Strouhalové za její ochotu, lidskost a vstřícnost při řešení našich problémů.

Přeji všem krásné vánoční svátky, rodinnou pohodu a hlavně pevné zdraví                                                    

S pozdravem Radana Čapková

Dopis paní Radany Čapkové

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK