Barvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské Domovinky
9. září 2021 Články

Barvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské Domovinky

Setkání všech, napříč generacemi, kteří se chtěli příjemně bavit, poklábosit, něco dobrého zakousnout. Podtitulet barevného odpoledne: ´S připomínkou svaté Ludmily´. Tu si za svoji patronku zvolili před lety pracovníci a uživatelé Domovinky-centra denních služeb pro seniory. A protože je letos Rok svaté Ludmily (u příležitosti 1100 let výročí smrti), upomíná se v naší zemi více, než jindy. Bylo příjemné zase se vidět a užít si krásný den společně. Akci finančně podpořilo statutární město Zlín.

Upomínán nebyl pouze Rok svaté Ludmily. V letošním roce je to 30 let od ustanovení zlínské Charity. Plánované oslavy odložila pandemie, ale malá zmínka o tomto významném výročí přišla. Tedy přišel. Ředitel Vlastimil Vajďák růží poděkoval paní Haně Křížové, která stála u zrodu Charity Zlín.

Hlavní hosté programu

  • Musica Angelika zpěv Magdalena Malaníková, harfa Lucie Fajkusová při poslechu každého tónu tohoto doslova magického spojení se vám místy až zatají dech, tyto dámy vás během přednesu přenesou do příjemného naladění a pocitu spokojenosti 
  • Rytíři Vir Fortis, historické tance
  • Zlínské Trio, harmonika, trubka, saxofon
  • Pěšáci, tradiční hudební doprovod během celého odpoledne 

Na realizaci se primárně podíleli pracovníci Domovinky-centra denních služeb pro seniory Zlín, Charitní pečovatelské služby Zlín a Občanské poradny Charity Zlín. Poděkování všem za nadšení pro věc, čas a vstřícnost.

Barvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské DomovinkyBarvy podzimu 2021. S připomínkou sv. Ludmily, patronky zlínské Domovinky

Svatá Ludmila, patronka centra denních služeb pro seniory zdroj: catholica.cz

Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdána za knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv. Metoděje, přijala i ona křesťanskou víru a horlivě ji praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti Vratislava se usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla od najatých vrahů v roce 921 uškrcena.

U jejího hrobu na Tetíně došlo k zázrakům. Vnuk Václav po převzetí vlády se postaral o přenesení Ludmiliných ostatků do Prahy, kde byly 10. listopadu asi r. 925, za účasti řezenského biskupa Michala, uloženy do chrámu sv. Jiří na Hradčanech. V té souvislosti se počítala mezi svaté. K oficiálnímu potvrzení svatosti pak ještě došlo v r. 1143 (či v r. následujícím) papežským legátem kard. Quido di Catello za jeho pobytu v Praze.

  • každoročně památka 16.září; úmrtí v roce 921
  • patronka Čech; babiček, matek, křesťanských vychovatelů
  • atributy knížecí koruna, závoj nebo šála

Závěrečná modlitba z breviáře

Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily 
pomáhej nám, Bože, 
ať jdeme vytrvale v jejích stopách, 
ať jsme pevní ve víře 
a bohatí dobrými skutky. 

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys