Barvy podzimu 2022 ´motýlí´
15. září 2022 Články

Barvy podzimu 2022 ´motýlí´

Bylo příjemné zase se vidět a užít si den společně. Sice do kolektivu několikrát přišel (a opakovaně odešel) také vydatný déšť, ale i on byl přivítán s lehkým úsměvem, i když ne s takovou radostí, jako příchozí hosté a účinkující. Tradiční odpoledne bylo také příležitostí připomenout, že Charita Česká republika, jejíž je zlínská Charita součástí, pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří. Hnacím motorem je bezpodmínečná láska k lidem, která je zároveň největší přidanou hodnotou. 

Počátek Charity se datuje do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Vyrostla tzv. odspodu: charitní organizace vznikaly na více místech současně. Například v červnu 1918 byl z popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna založen Svaz katolické charity v Království českém. Budování charitní sítě bylo završeno v roce 1922, kdy vznikl Svaz charity v Olomouci a Brně. (zdroj: stoleticharity.cz)

V roce 1991 byla ustanovena Charita Zlín - nestátní nezisková organizace, která se zabývá sociální, zdravotní, charitativní a humanitární činností. Posláním je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi. Cílem konání je důstojný život pro každého člověka v každé situaci. Vize: Ruka podaná v nesnázi. 

A aby upomínek nebylo málo, tak ještě jedna. Barvy podzimu se každoročně konají v půli září, což souvisí s památkou svaté Ludmily. Tu si za svoji patronku zvolili před lety pracovníci a uživatelé Domovinky. A protože loňský rok byl Rokem svaté Ludmily (u příležitosti 1100 let výročí smrti), byla upomínána více, než jindy. I při ´barvách´ 2021.

Barvy podzimu 2022, hlavní hosté programu 

  • Martin Motýl v roce 1993 přijal nabídku od zlínské skupiny Premier a na podzim téhož roku se jako autor hudby a textu podílel na jejich první desce hned čtyřmi písněmi. Za celá tři desetiletí se s hudbou neopustili. Od roku 2012 se věnuje hudebnímu projektu pod značkou MOTÝL band CZ. Nadále nahrává nové písně, natáčí videoklipy, pokračuje ve vlastní tvorbě, nechybí pravidelné koncertování
  • Pavel Roller patří již řadu let mezi nejvyhledávanější profesionální bublináře v České republice; tento bublinář a klaun, absolvent konzervatoře pantomimy, zavedl přítomné do naprosto fascinujícího světa mýdlových bublin, a i když déšť nedovolil vidět všechen um a krásu, zážitek to byl úžasný
  • Orianadance tanečnice, lektorka, choreografka a zakladatelka Marie Vaněčková se výuce tance věnuje od roku 2001; ve svých kurzech orientálního tance se věnujeme dětem od 4 let, mládeži a dětem s mentálním a pohybovým postižením; sama je držitelkou mnoha ocenění; na pomyslný parket v deštěm zmáčené zahradě centra přivedla dvě duhové tanečnice ...

Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´Barvy podzimu 2022´motýlí´

Na přípravě multigeneračního zábavního odpoledne se podíleli pracovníci a uživatelé Domovinky-centra denních služeb pro seniory Zlín, do realizace se zapojili pracovníci Charitní pečovatelské služby Zlín. Poděkování všem za nadšení pro věc, čas a vstřícnost. Poděkování také za finanční podporu: statutární město Zlín, ROKO-MOTOR, s.r.o., INGO-PET MORAVA spol. s r.o., dárci. 

Barvy podzimu 2022´motýlí´a holky z ´pečovky´

P.S. Znáte dům s přilehlou stinnou zahradou, kde se už několik let s Barvami podzimu potkáváte? Jde o Gerbecovu vilu, která je od března 2001 památkově chráněna. Pochází z roku 1937 a je dílem projektanta Vladimíra Karfíka.

  • http://www.ic-zlin.cz/24978-vily:
    • Vila Ludvíka Gerbece (r. 1938 vedoucí kalkulačního oddělení firmy Baťa v holandském Bestu a od r. 1939 vedoucí společnosti Baťa v americkém Belcampu) patří mezi nejlepší díla Vladimíra Karfíka. Otevřený prostor domu je ukončen plochými římsami, což připomíná prérijní domy F.L.Wrighta. Kompozičně vytříbený celek domu je poznamenán řadou užitkových úprav a přístaveb.
    • ve vile našla před více než dvěma desetiletími své zázemí

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Zlín, sociální služba péče, poskytovaná Charitou Zlín od roku 2006, v pracovní dny ambulantní formou maximálně deseti uživatelům, a to na základě písemné smlouvy. Posláním služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci. Cílem je posílení schopnosti a dovednosti, podpora k samostatnosti, aktivizace, motivace a podněcování, pomoc při řešení osobních problémů, duchovní podpora, vytvoření příjemného rodinného prostředí a zajištění denní péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. Domovinka tedy seniorům nabízí během dne aktivní pobyt mezi vrstevníky, stravu a pitný režim, v případě zájmu i osobní hygienu a další úkony. 

Od rodičů a prarodičů Vás dělí hodiny cesty a Vy nevíte, jak se jim právě daří? Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? Zkrátka, máte-li ve své blízkosti seniora, neváhejte a zajímejte se včas, jaké jsou možnosti podpory ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Obraťte se s důvěrou na Domovinku-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, jež nabízí seniorům se sníženou soběstačností den ve společnosti vrstevníků. Motto: "Není dobré, aby člověk byl sám"

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022) a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, statutární město Zlín a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys