Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity
8. září 2020 Články

Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity

První zářijový pátek byla v Lichtenštejnském paláci slavnostně otevřena putovní výstava „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19“, kterou uspořádal sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod záštitou Heleny Válkové, zmocněnkyně pro lidská práva. K vidění jsou zde i fotografie zlínské Charity, na nichž jsou zachyceny spolu s uživatelkami terénní pečovatelky. 

Na výzvu sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace k zaslání fotografií zaznamenávajících pomoc neziskových organizací v boji proti koronaviru aneb Občanská společnost v boji proti COVID19, zareagovala zlínská Charita zasláním dvou záběrů z terénní Charitní pečovatelské služby Zlín, která i v době nouzového stavu poskytovala službu těm, kteří se bez podpory třetí osoby neobejdou a kteří v tomto čase byli oslabeni daleko více i psychicky.

Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské CharityČesko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity

foto zdroj Úřad vlády Česko proti pandemii. Výstava, na níž nechybí fotografie ze zlínské Charity

Lichtenštejnský palác, kde se výstava koná, je jednou z dominant pražské Kampy. Jeho historie sahá do poloviny 16. století, v minulosti objekt vlastnila a zvelebovala řada významných šlechtických rodů, palác krátce vlastnil i známý mlynář František Odkolek. V současnosti patří do majetku Úřadu vlády ČR, který jej využívá k reprezentačním účelům, k pořádání významných konferencí a dalších akcí a také k ubytování vzácných návštěv, jako byli například španělský král Juan Carlos či britská královna Alžběta II.

Dle sdělení Mgr. Hany Fungačové ze Sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Odboru lidských práv a ochrany menšin, jsou informace o konání výstavy zveřejněny mimo jiné na stránkách

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.