Charita Zlín: Pečetě na všech pokladničkách přerušeny. Tříkrálová sbírka 2022 = 2.663.908 korun
15. ledna 2022 Články

Charita Zlín: Pečetě na všech pokladničkách přerušeny. Tříkrálová sbírka 2022 = 2.663.908 korun

Beztvará hromádka, kterou tvoří stržená lepící páska spolu s porušenými etiketami, opatřenými razítkem pořadatele a obce. To je znak konce sčítání každé veřejné sbírky formou pokladniček. Tentokrát Tříkrálové sbírky s letopočtem 2022. Charita Zlín zapečetila, pro aktuální ročník, celkem tři sta padesát jednu pokladničku ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích. Neaktivní kasičky, tedy ty, které zůstaly bez králů, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Velké poděkování všem, kteří se zlínskou Charitou tvoří tak velké dílo, jakým tříkrálová sbírka je! Protože jen a pouze díky nim může být poskytována podpora tam, kde je potřeba.

C†M†B†2022 ❚ Zlínsko do 9.1.2022 ❚ záštitu převzal Mgr. Aleš Dufek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tříkrálová sbírka na Zlínsku měla svůj kolednický vrchol v sobotu, 8. ledna 2022. Už od ranních hodin se ulicemi děkanátů Vizovice a Zlín (část) nesla ona známá koleda ´My tři králové, jdeme k vám ...´, už od ranních hodin králové označovali nadpraží domů symbolem C†M†B†2022. Po loňské neputující sbírce, kdy kasičky zaujaly polohu statickou a k lidem přicházel pan Online prostřednictvím televizní obrazovky, byl zájem o koledu mimořádný. Jak ze strany koledníků a vedoucích skupinek, tak dárců. "Se zapsáním se jsem otálela, protože jsem čekala, zda mi koledování dovolí zdraví a když jsem se po Novém roce hlásila do dobrovolnické ´služby´ bylo mi řečeno, že jsem u nás v obci třetí náhradník," říká paní Jana. V hlase je sice lehké zklamání, ale z druhé strany spokojenost, že v jejím bydlišti je o koledování tak velký zájem. V sobotu ale doma sedět nezůstala. "Přihlásila jsem se jako vedoucí skupinky ve Zlíně. V tak velkém městě není koledníků nikdy dost," řekla Jana, která byla naplněna radostí, že přece jen naději a poselství do domovů lidem její královská skupinka přinesla. 

"Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí," uvedl před léty kardinál Miloslav Vlk, primas český Jan Graubner, metropolita moravský (zdroj Arcidiecézní charita Olomouc). Oděvem a korunou vyzdobení králové tedy koledují ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Koledují do pokladniček. A výnos v letošních tři sta padesáti jedna sbírkových kasičkách Charity Zlín? Neuvěřitelný, rekordní: 2.663.908 Kč!

Ovšem tolik skupinek a takový výnos... Nebylo tomu tak od prvopočátku. Vše má svůj čas, vývoj. Tedy i sbírka. To dokazuje i skutečnost, že do prvního koledování se ve jmenovaném území zapojilo 13 skupinek, jejichž kasičky zatěžkalo téměř sedmdesáti tisíc korun. A za celé ty roky, tedy období 2000 - 2021? V těchto letech zlínská Charita zapečetila 5.165 pokladniček, pro stejný počet kolednických skupinek. To je téměř dvacet tisíc dobrovolníků, kteří pro pomoc druhým v kasičkách přinesli neuvěřitelných 28.260.868 korun. A to na mnohých místech koleduje nemálo věrných, kteří v tom jedou s charitou od začátku

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022 • projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku • projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice • projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi • projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko • 

Charita Zlín děkuje pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za její hladký průběh ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří tak krásně kralovali a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. Poděkování také České poště, s.p., pobočka Zlín a České spořitelně a.s., pobočce Zlín.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys