Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"
6. ledna 2022 Články

Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"

Kašpar, Melichar a Baltazar dnes doputovali na půdu Zlínského kraje, aby se v jeho sídle setkali s hejtmanem Radimem Holišem: "Děkuji, že držíte tradice a že do našeho kraje opět vnesete svoji moudrost, zkušenosti, rozvahu, klid a také lásku, které teď v této rozbouřené době všichni tolik potřebujeme." Odtud králové zamířili na zlínskou radnici. "Vítám Vás v našem městě. Jsem rád, že jste k nám přišli," řekl směrem k družině primátor Jiří Korec. Oběma za přijetí poděkoval za všechny koledníky král Kašpar. Tedy pan Zdeněk Sigmund, pro něhož jsou takováto tříkrálová setkání už mnohaletou tradicí. 

"Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6) 

V roce 2000 vyzval charity v olomoucké arcidiecézi Jan Graubner, metropolita moravský, k účasti v prvním ročníku Tříkrálové sbírky. Charita Zlín v tomto ´nultém´ roce zapečetila 13 pokladniček. Jednu z nich hrdě nesl dvacetiletý pan Zdeněk: "Jsem rád, že jsem byl u znovuzrození zapomenuté krásné tradice tří králů." Už tenkrát věděl, že se chce ve svém životě věnovat, mimo jiné, pomoci potřebným. O rok později, když byl osloven k opětovné účasti v projektu, nezaváhal. Spolu se dvěma kamarády utvořili královskou družinu a vydali se do zlínských ulic. Místní Nivy se staly jejich mnohaletým cílem. Pokud je to jen trochu možné, věnují jedno celé odpoledne obyvatelům Domova pro seniory na zlínském Burešově.  

Už v prvním oficiálním ročníku sbírky, v roce 2001, navštívila Zdeňkova družina zlínského primátora, pana Zdeňka Dostála. Odmítnuti nebyli. Od té doby se setkali se čtyřmi primátory města, oslovili i jedinou zlínskou primátorku. Před téměř patnácti lety došlo, z iniciativy zlínské Charity, i na návštěvu hejtmanství. Současný nejvýše postavený muž kraje je třetím, kterého vyslanci navštívili. "Vždy jde o velmi milé setkání. Je moc příjemné, že si naši místní představitelé najdou čas a přijmou vyslance a symbolicky tak zahájí Tříkrálovou sbírku v kraji, městě," oceňuje spolupráci koordinátorka sbírky na Zlínsku a pokračuje: "Také nás všechny baví, když tradici nějak oživíme. Takže za ta léta nechyběly pro přepravu králů koně, velbloud, či koloběžky." K návštěvám Zlínského tříkrálového koštování, kde byli vždy očekáváni s otevřenou náručí, ale žádný (ne)obvyklý dopravní prostředek nepoužívali. A proč se celá ta léta Zdeněk, spolu s přáteli, jichž bylo za ta ůéta nespočet, stává dobrovolníkem a obléká se do královského šatu?

"Chci lidem dělat radost, popřát pokoj, zdraví, vinšovat do nového roku a pomáhat potřebným. Je důležité, aby si každý z nás uvědomil, že je správné se dělit, a to nejen z nadbytku, ale právě z toho, co máme. Tak jako byl obdarován Ježíšek, chci obdarovat každého přítomností králů. Zpěvem, úsměvem a strádající, prostřednictvím charity, finančním darem. Proto koleduji nepřetržitě celou dobu. Jsem hrdý na to, že se povedlo zachránit starou lidovou tradici Tří králů a ještě jí dát hlubší smysl v podobě možnosti pomoci. Mějme otevřené srdce a děkujme za tahle jedinečné setkání."

Tak tady ani slova velkých díků snad nestačí!

2022_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2022_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2021_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2020_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2020_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2019_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2018_foto_Jiří_Balát_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2017_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2016_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2015_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2014_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2013_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2012_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2011_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2011_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2010_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2009_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"2011_Koledník Zdeněk: "Mějme otevřená srdce a děkujme za tahle jedinečná setkání"

Dnes si připomínáme klanění mágů, či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného židovského krále. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti.
Zdroj catholica.cz