Děti nosily babičce růže, protože je měla ráda. A nosit je budou pořád. Jen na jiné místo
1. listopadu 2022 Články

Děti nosily babičce růže, protože je měla ráda. A nosit je budou pořád. Jen na jiné místo

Po prvním listopadovém dni, kdy je každoročně slavnost Všech svatých, následuje výroční Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - v římskokatolické církvi jsou ze ně slouženy mše. Modlitby za mrtvé, patřící k nejstarší křesťanské tradici, byly praktikovány v církvi od 2. století, později jsou již součástí liturgie. Veřejné slavení památky zemřelých se objevuje po roce 998 v benediktinském klášteře ve Francii. Lidově je tento den nazýván Dušičky. A trochu dušičkové je i následující povídání o jednom nečekaném setkání ...

Závěrečná modlitba z breviáře: Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému životu i my a že se u tebe znovu shledáme. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

O jednom (ne)dušičkovém nečekaném setkání 

Když jsem nedávno dala na papír svoji vzpomínku na pracovní dny v azylovém domě před pětadvaceti lety (ano, tolik let tady pracuji) ´A pak že se nedějí zázraky´, vůbec jsem netušila, že by se mohlo odehrát něco, co mohu považovat za pokračování onoho vzpomínání.

V neděli jsem byla na večerní mši ve zlínském kostele svatého Filipa a Jakuba. Přišla jsem tak akorát, v plně obsazených řadách lavic očima hledám místo k sezení. Jedno uvidím, přijdu do lavice, usadím se, pak se teprve podívám kolem sebe. Vedle mne je paní Zlata. Zlata, která před léty našla přechodné bydlení v našem azylovém domě. Ta Zlata, která byla hlavní postavou mého letního ohlédnutí. 

Pozdravily jsme se, chytly za ruce a paní Zlata povídá: "Jani, to není možné, že se vidíme. Moc, opravdu moc jsem si přála, abychom se tady setkaly. Víte, dnes do rána mi zemřela maminka, o kterou jsem se starala. Ale ... bylo to krásné, byly jsme spolu, když umřela, měla přes devadesát roků." Pak jsme mlčky seděly. Po společně prožité mši svaté jsme ještě chvíli postály před kostelem, vzpomínaly a povídaly si. I o tom, že i já jsem před dvěma lety mohla být se svým milovaným bratrem Petrem ve chvíli, kdy umřel. A pak paní Zlata mluvila o dětech, jak za babičkou chodily a do poslední chvíle jí nosily růže, protože je měla ráda. A že nosit jí je budou pořád. Jen na jiné místo. Tam, kde u kytičky vždy zapálí i svíčku.

A tak jsme měly opět možnost společně sdílet i ty velmi těžké životní situace. Přesto, že jsme se potkaly zcela náhodně, nečekaně, jen tak. Před rozloučením jsme si vyměnily kontakty na sebe a domluvily se, že někdy spolu zajdeme na malé kafíčko.

A mne napadá jediné: ´Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili´ (citát viz. Rozhovor s Bohem). Velmi si vážím obyčejných lidských setkání. A všech minulých, současných i budoucích klientů našeho azylového domu, protože se mi zdá, že výsledky naší práce a důsledky naších činů se mohou ukázat jen v čase. Ať už bude jakkoli dlouhý. A pak že se nedějí zázraky ♥ ♥ ♥ Jana Černá, pracovnice přímé péče domova pro matky s dětmi 

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje své služby od roku 1997. Celoročně je zde k dispozici deset bytových jednotek s jednatřiceti lůžky pro deset dospělých s dětmi. Posláním služby je tedy poskytnutí přechodného a bezpečného ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob, s podporou jejich samostatnosti a nápomoci k návratu do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte. Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.

Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Ztratili jste střechu nad hlavou, chybí Vám bezpečí domova? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se, jako matka očekávaného dítěte, ohrožena? Obraťte se s důvěrou na Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, který zajišťuje přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora 2022: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2022), statutární město Zlín, město Otrokovice a dárci - veliké poděkování. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.