Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Domácí hospicová péče

Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Hospicovou péči o umírající přímo u nich doma, poskytují Charity v Olomouckém kraji a částech kraje Jihomoravského, Zlínského a Pardubického téměř dvacet let. 

"Být člověku nablízku, být s ním, to je to nejdůležitější - v lásce, v životě i v umírání."

Elisabeth Kübler - Ross

Většina lidí si přeje zemřít doma v rodinném kruhu. To je možné díky Domácí hospicové péči. Ti, kteří se rozhodli svého blízkého doprovodit na samý konec jeho života, v tom nebudou sami. Naše Domácí hospicová péče zahrnuje zdravotní péči včetně tišení bolesti, dbá o zachování důstojnosti, počítá se zapůjčením kompenzačních pomůcek a umožňuje využití dalších potřebných služeb.

Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Máte zájem o domácí hospicovou péči na Zlínsku?

kontaktujte domácí péči Charity Zlín

Domácí hospicovou péči pojímáme jako komplexní doprovázení pacienta v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických a spirituálních služeb. Naše erudované sestry poskytují nevyléčitelně nemocným pacientům zdravotní péči v domácím prostředí mezi jejich nejbližšími. Podle přání a potřeb pacientů k nim posíláme také naše pečovatelky, osobní asistenty, sociální pracovníky a pastorační asistenty či duchovní. Spolupracujeme s praktickými lékaři, hospicem, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny a léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálního stavu pacienta. Můžeme zprostředkovat také setkání s psychologem. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče. Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištěníZlínská hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacienta

Pečujeme také o ty, kteří se rozhodli o své blízké postarat doma.

V roce 2016 jsme v Olomouckém kraji a částech krajů přilehlých ošetřovali 9 174 pacientů, 195 z nich jsme doprovodili až do samého konce, podporovali jsme také jejich blízké.

Naše zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Vaše příběhy, poděkování

Svatba

Babička paní Věry si moc přála dožít se vnuččiny svatby. Podařilo se. Paní Věra ve svatebních šatech i s ženichem pospíchali za babičkou ukázat jí svatební kytici. Už tehdy se o ni vnučka starala s pomocí Domácí hospicové péče. Babička dva dny po svatbě zemřela.

„…chtěla bych Vám za celou naši rodinu nesmírně poděkovat. Vzít si babičku domů bylo nejtěžší, ale zároveň nejsamozřejmější rozhodnutí mého života. Díky Vaší pomoci a podpoře to teď vnímá naše celá rodina stejně. Jsem Vám všem, celé zábřežské Charitě, hluboce vděčná, že babička mohla krásně, klidně a pokojně odejít doma v kruhu svých nejbližších, kteří ji drželi za ruku. Nebyla sama. Děkuji moc za všechno a hluboce si Vaší práce vážím. Věra“

Závodník

Tatínek pana Martina byl motocyklový závodník, na stáří závodil na veteránech a pořád něco kutil v dílně. Jednou jej tam našli ležet na zemi. Diagnóza lékařů zněla jasně: nádor na mozku, zbývá půl roku života. Pan Martin s rodinou si tatínka vzali do péče domů.

„Pro každého je jednodušší nechat blízkého člověka v nemocnici, protože jej nevidí, jak odchází. Přitom každý chce z té nemocnice domů. Tatínek taky říkal, že chce domů... Rozhodli jsme se tedy pro Domácí hospicovou Hospicová (paliativní) péče v domácím prostředí pacientapéči. Dojížděly k nám dvakrát denně zdravotní sestřičky, které zabezpečovaly zdravotní péči, v pozdějším stadiu nemoci mu ještě píchaly injekce. Přijížděla i pečovatelka, která pomohla s koupáním, potom ještě s hygienou na lůžku, s převlékáním a s úklidem. Sestry nás naučily, jak s tatínkem pohybovat, aby měl co nejmenší bolesti. Mé mamince pomohlo i jejich klidné vystupování, úsměv a vlídná slova. Mohli jsme sestřičky kdykoli zavolat a ony pomohly. Volali jsme i jednou v noci – když tatínek zemřel. Sestřička nám pomohla tatínka obléci a upravit a nabídla nám nechat jej ještě chvíli doma, abychom se s ním mohli rozloučit. To jsme ráno i s dětmi udělali. Taky jsme otevřeli okno, aby jeho duše mohla v klidu odejít. Děti pak neměly skoro žádné otázky jako: Proč umřel? Kam šel? Co s ním bude? Viděly ten proces umírání a smířily se s ním. Je krásné, teď to tak cítím, že nám tatínek mohl umřít doma, v kruhu rodiny a v klidu. Martin“ 

Štěstí v neštěstí

Starat se o člověka na sklonku jeho života je těžké. Zvlášť, když jde o Vašeho blízkého. Své o tom ví paní Petra a její tchýně. Svého manžela a syna se rozhodly doprovodit doma s pomocí Charity.                                                

„Dobrý den, pane řediteli.

Chtěla bych moc poděkovat za skvěle odvedenou práci uherskohradišťské Charity. Péče o mého manžela byla pro mě, ale i jeho maminku hlavně psychicky vyčerpávající, ke konci života už nebyl ani trošku pohyblivý. Ale potkalo nás takové štěstí v neštěstí - dvě úžasné sestřičky, které k nám chodily vždy s úsměvem, vždy ochotné, přátelské, milé a jen díky nim jsme to všechno zvládly. Nepomáhaly jen s péčí o manžela, ale skvěle se staraly i o nás dvě. Dodávaly nám sílu do dalších dnů, vyřizovaly vše potřebné s lékaři, pohřební službou atd. a to jim nikdy nezapomeneme. Podle mého názoru dělaly víc, než mají v popisu práce. Jsou úžasné. Děkujeme! S pozdravem Petra“

Oko do duše okno

Paní Anna - statečná žena, která zásadně odmítala jízdu výtahem, a do schodů na onkologii chodila po svých. Ještě nedávno. Pak přišly sestřičky Domácí hospicové péče. Usedly s mužem pacientky k její posteli a…

„Jeho oči na nás hleděly s nadějí, její pohled byl unavený, odevzdaný. V bytě ticho, přestože byl plný lidí. Začali jsme žertovat o „Polámaném mravenečkovi – čtyři stáli u postýlky“…Úsměv se objevil i v očích Aničky. A začali jsme všichni domlouvat plán Domácí hospicové péče, to protivné těžké ticho zmizelo. Dojednáno. „Tak zítra,“ loučili jsme se.  Uplynuly tři dny. Během nich jsme radily Aniččině muži: „Běžte za ní, držte ji za ruku a nebojte se jí podívat do očí. Všechno jí řekněte, ona to teď potřebuje slyšet, potřebuje vás cítit.“ A on to udělal. Naštěstí. Po těch třech dnech Anička zemřela. Vybavili jsme si naše první setkání, ty její oči. Věděla, že péče, kterou rodina zajišťovala, bude trvat chvíli. Odešla klidná ve své posteli a v blízkosti své lásky. Pečovatelka Alena“

Mohlo by Vás zajímat

Půjčovna kompenzačních pomůcek ve zlínské Charitě

pohyb pacientů na sklonku jejich života bývá bolestivý, usnadní jej polohovací postel. Antidekubitní matrace zase zabraňuje u pacienta proleženinám nebo je zmírňuje. Pacientům, ale i těm, kteří o ně pečují, usnadní práci i naše pomůcky, jako jsou sedátka, vozík, zdravotnické přístroje pro kontrolu zdravotního stavu atd.

Svépomocná skupina v Charitě Šumperk

zájemci v této skupině za pomoci psychologa rozebírají a sdílejí s ostatními své těžké životní situace, kterými procházejí. Jsou to např. starost a péče o těžce nemocného nebo umírajícího člověka, úmrtí v rodině apod. Služba doplňuje Domácí hospicovou péči a zájemci ji mohou navštěvovat pravidelně na Charitě Šumperk.

Modlitební alarm Oblastní charity Přerov

netradiční služba v rámci Domácí hospicové péče počítá s téměř třicítkou „alarmistů,“ kteří se za pacienta (je zachována jeho anonymita) v jeho těžkých chvílích modlí. Na žádost pacientů hospicové péče či jejich blízkých kontaktuje Charita tyto alarmisty v SMS zprávě a přímluva formou modlitby může začít. Tato služba Domácí hospicové péče přinesla mnohým pacientům zklidnění či zlepšení jejich zdravotního či psychického stavu. Modlitební alarm poskytuje Oblastní charita Přerov.

Charity poskytující domácí hospicovou péči

Domácí hospicová péče - Charita Holešov

Domácí hospicová péče - Charita Konice

Domácí hospicová péče - Charita Kyjov

Domácí hospicová péče - Nový Hrozenkov

Domácí hospicová péče - Oblastní charita Přerov

Domácí hospicová péče - Oblastní charita Uherský Brod

Domácí hospicová péče - Oblastní charita Uherské Hradiště

Domácí hospicová péče - Charita Olomouc

Domácí hospicová péče - Charita Prostějov

Domácí hospicová péče - Charita Šternberk

Domácí hospicová péče - Charita Šumperk

Domácí hospicová péče - Veselí nad Moravou

Paliativní péče - Valašské Meziříčí

Domácí hospicová péče - Charita Vsetín

Domácí hospicová péče - Charita Vyškov

Domácí hospicová péče - Charita Zábřeh

Domácí hospicová péče - Charita Zlín

 

Karolína Opatřilová, Arcidiecézní charita Olomouc

Křížkovského 6, 779  00 Olomouc

GSM: +420 775 140 508

karolina.opatrilova@acho.charita.cz

www.acho.charita.cz

revize článku Pavla Romaňáková, Charita Zlín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK