Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální
13. ledna 2021 Články

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou aktivitou v zemi. Každoročně vychází do ulic tisíce malých i velkých králů, aby do zapečetěných kasiček koledovali pro potřebné, jimž Charita Česká republika pomáhá. Pandemická situace v naší zemi ovšem dala stopku tradiční sbírce klasickou formou. Protože tak koledující skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů zůstaly v prvních dnech nového roku na startovní čáře, zastoupili je nejen králové virtuální, ale i (ne)koledující pokladničky, které neputují dům od domu, byt od bytu, ale zvou dárce k sobě. 

I když je sbírka o osobním setkávání, Božím požehnání, radosti a naději, je také o následné nemalé pomoci potřebným. Pomoci nemocným, seniorům, samoživitelům, rodinám, zkrátka těm, kteří se ocitli v pro ně krizové, nekomfortní životní situaci. A tu není možné poskytovat bez finančních prostředků. Charita Zlín tak vyjadřuje vděk mnohým lidem za vstřícnost, především pak starostům a kněžím. Díky jejich spolupráci s dobrovolníky a jejich společné kreativitě, mají dárci možnost do (ne)koledující kasičky přispět. I když je to jinak, než jsou zvyklí. Téměř ve všech obcích, městech a jejich místních částech na Zlínsku, jsou totiž umístěny sbírkové pokladničky. Ve svatostáncích, v úřadovnách, místních prodejnách. Zkrátka tam, kde lidé běžně přicházejí i v této době. Tato nová možnost, jak se zapojit do sbírky, má prostý důvod. Ne všem je blízký virtuální svět. A také dárci chtějí osobně svoji bankovku předat a zažít tak chvíli radosti z toho, že pomáhají potřebným.   

"Jsem tak ráda, že jsem mohla svůj dar předat tady, v kostele. Víte, viděla jsem reklamu v televizi, i slyšela rozhovor o sbírce v rádiu, ale mne na ty internety neužije a mladé mám daleko," svěřila se panu kostelníkovi starší žena a dodala: "Víte, on mi syn sice říkal, že za mne peníze do sbírky pošle, ale mi se to takto líbí víc. A taky jsem se hezky naším městem, pěkně pomaličku, prošla." Ve zlínském kostele svatého Filipa a Jakuba jsou sbírkové kasičky, jedna na mince, druhá na bankovky, umístěny vedle jesliček, symbolu adventního a vánočního času. A tak všichni, kteří přinášejí dar, mají příležitost se ztišit, zastavit. A snad se i na chvíli oprostit od negativních zpráv spojených s pandemií, které jsou už téměř rok na pořadu dne a ze kterých je většina veřejnosti už unavena. "Děkujeme všem, kteří přišli, či teprve tak v následujících deseti dnech učiní, k (ne)koledujícím kasičkám, kdekoliv na Zlínsku. Děkujeme všem, kteří do zlínské sbírky přispívají, ať už přímo na samostatný sbírkový účet, či přes kasičku virtuální a umožní nám tak pomáhat tam, kde je to potřeba, i v letošním roce, který může být pro spoustu lidí, nejen ekonomicky, hodně náročný. Velice si toho vážíme," řekl ředitel zlínské Charity, Vlastimil Vajďák.

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky. Pak už jen do té virtuální

Ještě deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky, mj. ve zlínském kostele sv.Filipa a Jakuba. Pak už jen do té virtuálníJeště deset dnů mohou dárci přispívat do neputující tříkrálové kasičky, mj. ve zlínském kostele sv.Filipa a Jakuba. Pak už jen do té virtuální

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku ♥ 

Darovat online 

motto tří králů:
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Vhoďte ji tedy do online kasičky. Zadáte-li název obce či PSČ,
budou finance přiřazeny spádové Charitě (Zlín), nebo si můžete vybrat organizaci,
jíž chcete dar poukázat.

ONLINE PLATBA ZDE

 

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá zpráva
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90

Charita Zlín z každé DMS
obdrží poměrnou částku.
Více na www.darcovskasms.cz

Darovat převodem

účet u České spořitelny
66008822 / 0800 

specifický symbol 289
variabilní symbol
Charity Zlín
77707043

QR platba

 

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys