Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

´Minutoví dobrovolníci´ vyráběli placky Jsem King 2019

´Minutoví dobrovolníci´ vyráběli placky Jsem King 2019

Business Day 2018 = veletrh pracovních příležitostí

Charita Zlín se již potřetí zúčastnila Veletrhu pracovních příležitostí na UTB ve Zlíně, který je pořádán Job Centrem UTB, ve spolupráci se Studentskou unií UTB. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty a absolventy UTB a firmami – potenciálními zaměstnavateli. Prioritou zlínské Charity bylo představit studentům humanitních oborů možnosti pracovního uplatnění. Pouze pracovního?

Nikoliv. Studenti místní univerzity využívají nabídku exkurzí, stáží, či praxe ve většině služeb zlínské Charity. A to již několik let. V posledním roce, díky spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s., se studenti mohou zapojit i do projektu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením jako dobrovolníci.

To vše je srozumitelné, snad i představitelné. Ale proč ´minutové dobrovolnictví´? 

Jednu minutu v průměru totiž trvá výroba špendlíku, placky, buttonku ... člověku, který se s touto činností setkává poprvé. Poprvé ale nebudou placky odměnou pro koledníky, kteří se v lednu 2019 vydají do ulic měst a obcí. Tak došlo k netradičnímu, ale zajímavému spojení. Králové budou ozdobeni špendlíkem ´Jsem King´ z rukou ´minutových dobrovolníků´.

Určitě není nadnesené tvrzení, že ´minutové dobrovolnictví´ účastníky veletrhu zaujalo. Úmyslně jsou uváděni účastníci, protože do výzvy se nezapojili pouze studenti, ale zastavili se i pedagogové, či zástupci vystavovatelů a samozřejmě přítomní vedoucí služeb zlínské Charity. A i když se návštěvníci stánku většinou plně soutředili na vlastní výrobu královského špendlíku, odnášeli si také informace o službách, dobrovolnictví i tříkrálové sbírce. Byla to obohacující setkání. 

Děkujeme za pozvání, děkujeme za skvělou organizaci veletrhu a nadstandardní péči o vystavovatele.

Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka

Business Day 2018´Minutoví dobrovolníci´vyráběli placky Jsem King 2019

Business Day 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK