Nebojme se prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České
12. listopadu 2020 Články

Nebojme se prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České

Ochránkyní zlínských charitních pečovatelek je již několik let svatá Anežka Česká, Agnes, abbatissa Pragen, postavením abatyše. Je patronkou Čech, Českých Velenic, řádu křižovníků s červenou hvězdou, plynárenských pracovníků. Typickým znakem, s nímž je nejčastěji vyobrazována, je almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný a žebrák.

Svatá Anežka Česká, patronka naší pečovatelské služby, byla svatořečena 12.11.1989 papežem Janem Pavlem II. To, že byla svatořečená, znamená mnoho, proto bychom si měli v krátkosti připomenout, co vše pro nás tato patronka může učinit nejen v naší práci a životech, ale i v životech našich uživatelů, kteří jsou často odkázání na naši pomoc, radu. Někdy je velmi obtížné najít radu a pomoc na tak pestrou škálu bolesti a bezmocnosti, a tak se s důvěrou obracíme na naši patronku, svatou Anežku Českou.

Katechismus katolické církve uvádí, že Svatí v nebi jsou našimi vzory. Poněvadž jsou našimi vzory, máme je následovat v jejich životě. Je proto velmi prospěšné číst životopisy svatých, abychom se jejich příkladem povzbudili k dobrému. Čím více svaté následujeme, ctíme a vzýváme, tím účinněji za nás prosí u Boha, neboli orodují. Někdy se na jejich přímluvu dějí i zázraky.

Svatí v nebi jsou našimi pomocníky. Svatí milovali své bližní za živa na zemi. Ještě více milují nás nyní v nebi. Zvláště pamatují na nás oni svatí, kteří jsou nám blízcí jako apoštolové naší vlasti, jako krajané, jako patronové.

A proto nebojme se prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České, a na její přímluvu vložme si do našich srdcí víru, naději a lásku, které jsou zvlášť v dnešní době tolik potřeba.

"A tak v pátek 13. listopadu, v den svátku naší patronky, začneme den ranní Modlitbou ke svaté Anežce. Nemůžeme v současné době navázat na tradici společné snídaně, a tak všechna děvčata obdrží sladkou pozornost a kartičku s Modlitbou ke svaté Anežce. Na tradice ale můžeme navázat s oceněním vzorného pečujícího. Tím se letos za příkladnou mnoholetou péči o babičku stala paní Monika, která obdrží poděkování mimo jiné i za úzkou spolupráci s naší službou," přibližuje upomínku patronky ve službě naše vedoucí, paní Zdeňka Vlčková.

Patronko naše, děkujeme. 

Modlitba ke svaté Anežce (zdroj modlitba.cz)

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi,
které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.
Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme,
vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého
a vítězstvím dobra nad zlem! Ať svobodně a celým srdcem můžeme
sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen.

Emanuel Dítě: Sv. Anežka ošetřuje nemocného, 1895 (fotografie zdroj idnes.cz)

Nebojme se prosit a utíkat k naší patronce, svaté Anežce České; Emanuel Dítě: Sv. Anežka ošetřuje nemocného, 1895 (zdroj idnes.cz)

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.