Zlínské kasičky rozpečetěny. Ukrývaly více než 55 kilo mincí a 630 metrů bankovek
29. ledna 2021 Články

Zlínské kasičky rozpečetěny. Ukrývaly více než 55 kilo mincí a 630 metrů bankovek

Všechny (ne)putovní pokladničky letošní tříkrálové sbírky, které byly zapečetěny zlínskou Charitou, jsou otevřeny. Dárci si během ledna našli cestu ke kasičkám ve svatostáncích, prodejnách, úřadech, našli si cestu i ke kasičce virtuální. Svými finančními dary sdělili, že Charitě Zlín důvěřují, že jim není lhostejný osud těch, kterým nezisková organizace pomáhá. 

Že letošní rok nezačal tradiční tříkrálovou sbírkou, snad zaznamenala většina obyvatel nejen Zlínska, ale celé země. V minulých letech totiž stačilo zanotovat tříkrálovou koledu a hned každý věděl, že u vstupu do domu či bytu stojí Kašpar, Melichar a Baltazar. Králové, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a současně nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem. Tentokrát králové v ulicích nezpívali. Ba dokonce nenavštívili dárce. V tomto roce to bylo jinak. Dárci navštěvovali kasičky. A navštěvovali je hojně. Charita Zlín ve 44 obcích a 4 městech zapečetila celkem 265 obalů. I když zdaleka ne všechny se zaplnily, jejich obsah je ohromující. Výnos (ne)putujících pokladniček je 1.170.434 koruny! Sekunduje kasička virtuální, jejíž výnos k dnešnímu dni je 244.131 Kč, což nemusí být číslo konečné díky trvání této formy koledy až do konce dubna.

Jaký je mezi statickou a virtuální pokladničkou rozdíl? Tu virtuální není možné třeba tak zvaně potěžkat. O tom ví své ti, kteří si na 8.271 kusů mincí, které v obalech byly, sáhli. A následně téměř padesát pět kilogramů kovů odnesli do banky. A pokud by při tom ušli 0,63 kilometru, mohlo by jít o cestu lemovanou bankovkami, které dárci do kasiček vložili. Nejvíce jich bylo s portrétem Karla IV., na paty mu šlapal Jan Amos Komenský. A které platidlo snad ani nebylo očekáváno, ale dárci jím přece jen přispěli? To o velikosti 170 x 74 mm, na němž je vyobrazen Tomáš Gariggue Masaryk. "Výsledek letošní sbírky mě velmi překvapil. I když nemohlo proběhnout klasické koledování, tak nám výtěžek umožní poskytnout pomoc těm nejpotřebnějším, formou přímé pomoci. Všem dárcům velmi děkuji," uvedl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Zmiňovaný projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku je realizován pravidelně. Na projekt byla vyčleněna v minulém roce částka 650.000 Kč, za posledních pět let to byly 2.779.063 koruny! Jedná se o podporu poskytovanou jednotlivci či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci, vždy ve spolupráci s obcemi či farnostmi, která staví na důsledném tak zvaném sociálním šetření. "Může jít o podporu rodin zakoupením pračky, ledničky, přispět lze na léky, rehabilatace, výjimkou není oblečení či školní pomůcky pro děti. Je to velmi individuální," vypočítává Jana Strouhalová, vedoucí odborného poradenství

"Velké poděkování si zaslouží také malí i velcí králové, kteří byli připraveni koledovat a moc se na to těšili. I když letos nešlo o koledu tradiční, nasazení a ochoty dobrovolníků si moc vážíme. Pro potřebné udělali maximum. Za to si zaslouží obdiv nás všech. Nemalé poděkování patří všem, kteří našli místo pro (ne)koledující kasičku a stali se tak součástí více než dvacetileté tradice," zaznívá ze zlínské Charity. 

Sbírka na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín - děkujeme

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys