Zlínský anděl 2020? Pečovatelka Hanka Božková
21. září 2021 Články

Zlínský anděl 2020? Pečovatelka Hanka Božková

Pět osobností působících v oblasti sociálních služeb získalo titul Zlínský anděl 2020. Pandemie ale způsobila, že toto ocenění nebylo předáno v době adventní daného roku, ale až v září 2021. Z rukou pana Aleše Dufka, náměstka primátora města, jej převzali pracovníci, kteří vynikají příkladným vztahem ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí, na zlínském náměstí Míru v rámci akce ´I senioři umí žít naplno´. Zlínským andělem je také paní Hana Božková, pracovnice přímé péče z Charity Zlín.

Paní Hana pracuje ve zlínské Charitě téměř patnáct let jako pracovnice přímé péče ve středisku Charitní pečovatelská služba Zlín. Jeho kolektiv ji na ocenění jednohlasně navrhnul za vysoké pracovní nasazení a zájem o člověka. K uživatelům denně přináší do domovů radost, úsměv, nadhled. Je profesionálkou ve všech směrech. Ocenění uděleno za zodpovědné plnění pracovních povinností a za milý, ohleduplný, nesobecký přístup k uživatelům. Pro každého člověka si najde chvilku, aby jej vyslechla, poradila a nabídla pomocnou ruku. „Má radost z ocenění je nepopsatelná. Nikdy mne nenapadlo fyzicky i psychicky náročnou práci terénní pečovatelky opustit. Právě naopak. Stále více si uvědomuji, jak je tato práce potřebná a jak mne naplňuje. Jsem šťastná,“ sdělila paní Hana Božková.

Zlínský anděl 2020? Pečovatelka Hanka Božková. Na zlínském náměstí ji podpořily kolegyně, což by se při standardním předávání ocenění na radnici nedalo ...

Jak ji vnímají ti, o které pečuje?

Monika Zapletalová: „Paní Hanička k nám dochází pomáhat s péčí o babičku. Přichází a odchází vždy s úsměvem na tváři a s vlídným slovem. Je to člověk s neskutečně obrovským srdcem. Je vnímavá k problémům a starostem klienta i jeho nejbližší rodiny, kterou dokáže vyslechnout, podržet a podpořit. Její péče o naši babičku je profesionální, ale laskavá a lidská. S paní Hankou přichází do domu láska a pozitivní energie. Ona sama může mít trápení, ale nikdy to nepoznáte. Do práce si je nenosí. Je to sluníčko a my za ni děkujeme. Mám ji moc ráda.“

Eva Žbogarová: „Milá pečovatelko! Zdravím vás hezky! Děkuji za vaše služby. Mám vás ráda.“

Dana Vítková: „Mám okolo sebe pár andělů. Jedním z nich je paní Hana Božková z Charity Zlín. Popravdě, v charitě je jich více, ale ji znám nejvíc. Je to báječná žena. Usměvavá, ochotná, hodně pracovitá, vždy s dobrou náladou, všímavá – dovede povzbudit i při mém sebemenším zlepšení.“

Zdeňka Vlčková, vedoucí Charitní pečovatelské služby Zlín: "Je radost být její kolegyní, je radost mít v kolektivu takovou paní pečovatelku. Ona je totiž naše sluníčko – roznáší lidem radost, úsměv, nadhled a přitom profesionalitu. Ztotožňuje se se zásadami Charity Zlín. Je ochotná pomoci. Je pevnou součástí kolektivu, který ji jednohlasně navrhl na toto ocenění. Účastní se aktivně akcí pořádaných organizací, sama se často zapojuje se svými nápady. Paní Hanu Božkovou si uživatelé chválí za její práci a optimismus, který přináší do každé domácnosti. Pracuje s vysokým nasazením a zájmem o člověka. A to se vysoce cení."

"V poslední době mě velmi zaujaly starosti několika „celebrit“ – do uvozovek jsem to dal úmyslně, protože pro mě to v žádném případě žádné celebrity nejsou, které se velmi staraly o to, aby po nich něco zůstalo a aby na ně nebylo zapomenuto. No, přál bych jim to, ale za nějakou dobu si na ně nikdo nevzpomene. Kdyby náhodou chtěli poradit – to se zcela jistě nestane, tak bych jim doporučil, aby ve své práci pro druhé pracovali s takovým zaujetím, jako kolegyně Hana Božková. A určitě by na ně uživatelé naší pečovatelské služby a jejich rodiny hned tak nezapomněli," uvedl k nominaci Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Hanka Božková, Zlínský anděl 2020 – ocenění statutárního města Zlína

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj, Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys