Články

Vaši furianti v podání Schodu
30. října 2004 Články

Vaši furianti v podání Schodu

Již druhé benefiční divadelní představení v tomto roce, se uskutečnilo opět na Malé scéně v podání Divadla Schod, tentokrát hry Vaši furianti. Jedná se o svéráznou adaptaci klasického kusu, kterou mohli diváci shodou okolností srovnat s originálem dávaným ve stejné době ve zlínském Městském divadle. PeR

Romský horizont nás zavezl do Osvětimi
16. října 2004 Články

Romský horizont nás zavezl do Osvětimi

V rámci Dnů romské kultury a projektu Romský horizont se uskutečnil poznávací zájezd do Osvětimi v Polsku, místa, které je smutným způsobem spojeno s historií Romů a jejich osudy během druhé světové války. Zájezd byl určen především pro mladé romské rodiny s dětmi, ale i pro ostatní zájemce. PeR

Odpoledne romské kultury
15. října 2004 Články

Odpoledne romské kultury

V prostorách Chráněného pracoviště Charity Zlín jsme uspořádali Odpoledne romské kultury. Součástí byla výstava romského umění a folklóru, ukázka romské kuchyně, vystoupení romských umělců a též prezentace odborných prací týkajících se situace romské menšiny v České republice. PeR

Zahradní slavnost rozdávala pětky
11. června 2004 Střípky z azylového ubytování

Zahradní slavnost rozdávala pětky

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín se konal již pátý ročník Zahradní slavnosti. I tentokrát byly připraveny hry a soutěže pro děti, divadelní představení, vystoupení tanečních skupin a skupin historického šermu, ukázky práce hasičů a policie a samozřejmě pro všechny také bohaté občerstvení a tombola. PeR

Koncert bez přestávky
4. června 2004 Články

Koncert bez přestávky

V Galerii Chráněného pracoviště Charity Zlín na Podlesí se konal Koncert bez přestávky v podání souboru Musica Grata. Tímto koncertem jsme se zapojili do 10. ročníku Dnů nevidomých na Moravě, které pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. PeR

Představila se Nejhloupější válka
24. dubna 2004 Články

Představila se Nejhloupější válka

V dubnu se v divadle Malá scéna ve Zlíně uskutečnilo představení Divadla Schod z Valašského Meziříčí s názvem Nejhloupější válka. Historická látka z českých bájí a pověstí pojatá jako muzikál posloužila zároveň jako poděkování místním asistentům Tříkrálové sbírky a vedoucím jednotlivých skupinek koledníků. PeR

Disco v Klubu pod věží
14. února 2004 Články

Disco v Klubu pod věží

Valentýnská diskotéka Charity Zlín se poprvé uskutečnila v Klubu pod věží v novém zlínském kostele Panny Marie Pomocnice. Každý pracovník Charity si mohl přivést někoho, koho má rád, nechyběl ovšem ani doprovodný program v podobě vystoupení profesionálních tanečníků. PeR 

Opět Cimrman, opět DNO
29. listopadu 2003 Články

Opět Cimrman, opět DNO

Před Adventem se uskutečnilo v sále Malé scény divadelní představení hry autorkého tria Cimrman - Smoljak - Svěrák Švestka v podání ochotnického divadla DNO z Vizovic. Jako již tradičně se setkalo představení Divadla Nahodilých Ochotníků s obrovským ohlasem a bylo tak symbolickým završením tohoto na kulturní zážitky bohatého roku. PeR

Děkovali jsme ve Vile Tomáše Bati
14. listopadu 2003 Články

Děkovali jsme ve Vile Tomáše Bati

Společenský večer v reprezentativních prostorách Vily Tomáše Bati spojený s plesem Charity Zlín a tombolou byl koncipován jako poděkování sponzorům a pracovníkům institucí, které v právě končícím roce s Charitou Zlín spolupracovaly. PeR

Romský horizont
4. října 2003 Články

Romský horizont

V rámci projektu Romský horizont jsme přichystali zájezd pro romské děti a jejich rodiče do Gutensteinerských Alp. Druhý zájezd v rámci tohoto projektu se uskutečnil již 18. října, tentokrát do Osvietimi v Polsku, místa, které je smutným způsobem spojeno s historií Romů. PeR