Výroční zprávy

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu,

která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Již třikrát však byla vydána, v souvislosti s významným historickým milníkem, i mimořádná publikace.

Ruka podaná v nesnázích

červen 2011 Dostává se Vám do rukou publikace, mapující dvacetiletou činnost Charity Zlín. Průvodcem Vám jsou myšlenky svatého Vincence de Paul (1581–1660), jež je považován za zakladatele organizované charity ... Vlastimil Vajďák

Výroční zpráva 2011

Přeji a vyprošuji Charitě Zlín, aby ve spolupráci s farnostmi děkanátu, křesťany jiných vyznání, samosprávou a lidmi dobré vůle v duchu slov Ježíše Krista: „Co jste udělali pro jednoho z mých nejmenších bratří a sester, udělali jste pro mne“ (Mt 25,40), dál pomáhala těm, kdo to potřebují ... P. Bohumír Vitásek

Výroční zpráva 2010

Charita je o víře v člověka, o tom, že člověk člověku může být oporou, povzbuzením, nadějí. V době trápení ať fyzického či duševního, v bolesti, smutku je tady někdo, kdo pomůže zmírnit či utišit bolest, kdo potěší duši vlídným slovem či dobrým činem, kdo pomůže najít cestu těm, kteří ji hledají a touží najít ... Ing. Mária Kunčíková

Výroční zpráva 2009

Děkuji jednotlivě každému z Vás za veškerou práci a energii, se kterou se snažíte zmírňovat strádání a obtíže našich spoluobčanů. Vykonáváte profesionálně svoji práci a navíc k ní přidáváte tolik lásky a naděje... Mgr. Miroslav Kašný

Výroční zpráva 2008

"Kdo je mezi námi největší, ať je vaším služebníkem" (Mat. 23,11). Největší je tedy ten, kdo slouží. Charita je to místo, kde se slouží. Jsou to lidé, kteří slouží. Moc bych si přál, aby tato skutečnost dosahovala stále větších a větších rozměrů. Pracovníci charity by měli být vždy v 1.lize ... P. Ivan Fišar

Výroční zpráva 2007

Vyslovuji své uznání a poděkování za Vaši práci pro občany našeho města. Jsem velmi rád, že zlínská Charita ve Zlíně působí. Těším se na další spolupráci ... Mgr. Miroslav Kašný

Výroční zpráva 2006

Jubileum neziskové organizace není ta správná příležitost k bujarým oslavám. Spíše je to důvod ohlédnout se a zamyslet, kudy dál. Při každé příležitosti zdůrazňuji,že pokud má charita v něčem hodnotu, tak je topředevším v lidech, kteří jsou ochotni tuto ´charitu´ uvádět do života... Vlastimil Vajďák

Výroční zpráva 2005

Každý lidský život je velký Boží dar, který máme ctít a chránit. Tato úcta patří zvláště lidem v jakékoliv nouzi, kteří se neobejdou bez naší pomoci. Bůh nám dal srdce, které je schopné soucítit, ale také rozum a vůli, abychom jim mohli účinně pomáhat ... Mons. Josef Šich

Výroční zpráva 2004

Žádnému člověku na světě nesvědčí, když musí dlohodobě zůstat sám. Naši pracovníci se dnes a denně setkávají s lidmi, kteří se ocitají v nouzi právě proto, že ztratili své nejbližší, nebo že jejich blízcí o ně ztratili zájem ... Vlastimil Vajďák