Výroční zprávy

Charita Zlín každoročně vydává Výroční zprávu,

která mapuje činnost neziskové organizace v daném kalendářním roce. Již třikrát však byla vydána, v souvislosti s významným historickým milníkem, i mimořádná publikace.

Výroční zpráva 2004

Žádnému člověku na světě nesvědčí, když musí dlohodobě zůstat sám. Naši pracovníci se dnes a denně setkávají s lidmi, kteří se ocitají v nouzi právě proto, že ztratili své nejbližší, nebo že jejich blízcí o ně ztratili zájem ... Vlastimil Vajďák

Výroční zpráva 2003

Asi nikdy neodstraníme všechnu lidskou bolest, tak jako ton edokázal ani sám Ježíš. On sám nakonec nepřišelodstraňovat tělesnou lidskou bídu, ale svou láskou a dobrotou ukazoval cestu vedoucí k plnosti života ... P. Vojtěch Glogar SDB

Obrazy ve verších

září 2003 Při vytváření publikace nás vedla snaha přiblížit Vám aktivity, kterými se mimo hlavní oblast naší činnosti zabýváme, ale také pozvat Vás k návštěvě našich kulturních akcí ... Vlastimil Vajďák

Výroční zpráva 2002

Budeme-li mít odvahu ke každodenní službě, kdy nebudeme vidět jen to, co je za námi, ale budeme schopni i pohledu dopředu, pak poznáme, kolik možností i pro nás Pán každý den připraví ... P. Vojtěch Glogar SDB

Výroční zpráva 2001

Měli bychom mít odvahu se občas zastavit, v klidu si sednout, dokázat se začít do pěkné knihy, zaposlouchat do do příjemné uklidňující hudby, najít si čas na procházkuavnímat krásu kolem sebe ... P. Vojtěch Glogar SDB

Výroční zpráva 2000

Svatý Pavel v listu křesťanům do Korintu píše: "Copak nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto." (1Kor.5,6). Nebojte, nechci zde uvádět recept na chléb. Je to přirovnání ke službě, kterou charita koná. Je to práce tolik důležitá ... P. Vojtěch Glogar SDB