Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Netradičně tradiční zlínské koledování

Netradičně tradiční zlínské koledování

Od ranních hodin byla pro koledníky a všechny ostatní připravena ve spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spojená s "Moravskou zabíjačkou". Po desáté hodině dopolední byl zahájen prodej tradičních výrobků, o něž je rok od roku mezi občany Zlína větší zájem. Novinkou letošního setkání při netradiční koledě bylo vystoupení místních muzikantů. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Tříkrálové koledování se společným sfouknutím osvětlení vánočního stromu

Po návštěvě hejtmana Zlínského kraje a primátora města Zlína se králové spolu s andílky, pastýři a zpěváky, za podpory široké veřejnosti, sešli s místním knězem, otcem Ivanem v kostele sv.Filipa a Jakuba u jesliček, aby si vzájemně dodali sílu k cestě do pomyslného Betléma.

Adventní děkování ve zlínském kostele

Adventní děkování ve zlínském kostele

Poděkovali jsme našim pracovníkům, příznivcům, dárcům a především tříkrálovým spolupracovníkům z celého regionu, a to v podvečer svátku všech dobrovolníků. Skladby světových autorů Canon Johanna Pachelbela, Sonata A4 g moll Pavla Josefa Vejvanovského s bravurním sólem na trubku v podání Víta Otáhala, Concerto grosso George Friedricha Händela, Inverno - Zima ze Čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho a Concerto grosso - Vánoční Archangela Correliho, zazněly v podání zlínského smyčcového orchestru Concertino.

Svetr pro lavičku pletli společně studenti se seniory z Domovinky

Svetr pro lavičku pletli společně studenti se seniory z Domovinky

Svetr pro lavičku. Šlo o jeden z projektů multimediálního festivalu Mixer, který od roku 2003 pořádají studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem bylo nejen vytvořit pestrobarevný oděv pro lavičku na zlínském náměstí, ale také seznámit mladé návštěvníky dopolední aktivity s touto pro mnohé zapomenutou technikou, což se seniorkám z centra denních služeb a pečovatelské služby podařilo.

Dub nad Moravou, dobrá volba díky pořadu České televize

Dub nad Moravou, dobrá volba díky pořadu České televize

Příprava tohoto poutního zájezdu pro seniory a jejich přátele byla ovlivněna projektem České televize „Poutní místa“. A byla to trefa! Téměř tak dokonalá, jakou má místní kněz a vášnivý myslivec otec Jan Kornek, který se nám po celou dobu věnoval. Že půjde o vydařený den, už nastínil fakt, že všechna místa do dvou autobusů byla obsazena během tří dnů.

Schola Gregoriana Pragensis ohromila zlínské posluchače

Schola Gregoriana Pragensis ohromila zlínské posluchače

Koncert duchovní hudby konaný pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného byl ve znamení vzpomínek a očekávání. Tento slavnostní podvečer jsme využili k tomu, abychom za nás všechny poděkovali za dlouholetou přízeň otci Josefu Šichovi a zároveň abychom mezi nás přivítali jeho nástupce, otce Bohumíra Vitáska. Tento okamžik podtrhli účinkující fantastickým výkonem, který přítomní posluchači ocenili potleskem ve stoje.

Jedenáctá Zahradní slavnost

Jedenáctá Zahradní slavnost

Zahrada azylové ubytování ve Zlíně, se změnila na jeden velký park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři, kouzelník, divadlo, orientální tance, ukázka práce zlínské Městské policie, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda. To vše mohly shlédnou děti a jejich dospělý doprovod vedle soutěží, které připravil T-Club. PeR

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Opět jazz, opět ZUŠ pro Charitu Zlín

Jazzový večer se konal v Komorním sálu ZUŠ. Výtěžek podpořil opět činnost Občanské poradny Charity Zlín. Koncert pro Charitu Zlín pořádala v rámci své přehlídky "UŽ ZAS ZUŠ" Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova (www.zus.zlin.cz), pod záštitou Mgr.Josefa Slováka, radního ZK pro oblast školství, mládeže a sportu. Učitelé a žáci školy podporují formou benefičních koncertů Charitu Zlín již několik let, za což všem zúčastněným patří hluboké poděkování. PeR

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Fašankový průvod největším zlínským sídlištěm

Úterý před Popeleční středou, vyšel průvod dovádějících masek, v čele s medvědem, z Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín směr místní obchodní centrum a zpět, aby v závěru odpoledne všichni přítomní pochovali basu za jednu ze skříní v azylovém zařízení. Hlučné masky oživily monotónní sídliště již po čtvrté. Do sněhu často padající účastníci veselice měli možnost nejen všem připomenout starou lidovou tradici a představit své nadšení pobavit sebe i ostatní, ale také svoji zručnost.

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

´FOŤTE´ tříkrálovou sbírku 2010

Čtvrtý ročník foto soutěže přinesl celkem 64 více, či méně zajímavých záběrů od 32 vedoucích skupinek koledníků z 18-ti lokalit, kde také koleda probíhala.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK