Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Od chorálu po současné skladby

Od chorálu po současné skladby

Zlínský kostel rozezněl mimořádně úspěšný koncert pěveckého sboru Ave z Kroměříže pod vedením Mgr. Františka Macka. Skladby od chorálů až po současné zaujaly vděčné publikum. eRB

Muž, který sázel stromy

Muž, který sázel stromy

V kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně zaujal všechny přítomné, kteří zaplnili všechna sedadla, Miroslav Částek příběhem o člověku, který sázel naději a sklízel štěstí. eRB

Akt a DNO z Vizovic

Akt a DNO z Vizovic

Na Malé scéně sehráli ochotníci spolku DNO Vizovice pro Charitu Zlín divadelní představení "Akt" z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana. Toto "rodinné drama" v provedení ochotníků bylo oceněno mohutným potleskem. eRB

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK