Každá koruna pomáhá. I ta z tříkrálové online sbírky koledující Charity Zlín
1. února 2021 Články

Každá koruna pomáhá. I ta z tříkrálové online sbírky koledující Charity Zlín

Pokladničky jsou již několik dnů rozpečetěny, nicméně až do konce dubna mohou ještě ti, kteří se chtějí zapojit do pomoci potřebným na Zlínsku, vložit do tříkrálové sbírky jakoukoliv finanční částku. Darovat je možné bankovním převodem se zlínským variabilním symbolem, online platbou, DMS. Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky? Opakující se, ale i nové projekty: Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (foto) • Průmyslové odvlhčovače pomáhají • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi.

Poslední rok je jiný. Jiná byla i tradiční tříkrálová sbírka nejen v děkanátech Vizovice a Zlín, ale v celé zemi. Co ale jinak není, je výzva Charity Česká republika: Začněte nový rok dobrým skutkem. Oni totiž králové i letos přicházejí. Jinak. Zpívají, dokonce i ťukají na dveře. Ale dveře virtuální. A hledají Online: 

Darovat online

zadáte-li název obce, PSČ,
či koledující Charita Zlín, pomáháte na Zlínsku

ONLINE PLATBA ZDE

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30  
DMS TRV KOLEDA 30 
nebo částky 60, 90

Darovat převodem

na sbírkový účet

66008822 / 0800

variabil. symbol Charity Zlín
77707043

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021

 • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku 
  • podpora je osobám poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samoživitelkám(ům) s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; rodinám v materiální nouzi může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací
 • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
  • projekt, který Charita Zlín z výnosu sbírky podporuje dlouhodobě. Obvykle se jedná o spolufinancování modernizace zařízení, vedoucí ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů a také pracovníků nemocnice. Ta byla ve Vizovicích založena paní hraběnkou z Blümegenu v roce 1781, která zde povolala řád Milosrdných bratří, aby se staral o nemocné a všechny potřebné. Řád zde sloužil do r.1951. Po více než čtyřech desetiletích zde Milosrdní bratři obnovili svoji činnost, v roce 1996 se podařilo zpět řádu navrátit i budovu. Nemocnice fungovala jako interní oddělení, po nutné restrukturalizaci lůžek je to léčebna dlouhodobě nemocných. Od převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací, na kterých se podíleli všichni, kdo do sbírky v daném roce přispěli
 • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi
  • Centrum Veronica Hostětín, ekologický institut pořádá v roce 2021 již pátý ročník letní (odlehčovací) tábor ve dvou turnusech pro jmenovanou cílovou skupinu, a to ve spolupráci s pacientskou organizací SMÁci, z. s. a Oriana Dance. Odborným garantem je Mgr. Helena Kočová, Ph.D.. Uspořádat letní odlehčovací tábor pro děti SMA je organizačně i finančně velmi náročné. Na hladkém průběhu se podílí několik firem, dárců, dobrovolníků. Kapacita jednoho turnusu je 11 osob s kvalifikovanými asistenty a případně dalším doprovodem. Je jim vedle bohatého programu, včetně exkurzí mimo zařízení, zajištěno ubytování a strava dle individuálních potřeb, které jsou velmi specifické. Zástupce centra říká: "V Hostětíně rádi vítáme i ty, komu není dopřáno žít plnohodnotný život kvůli nějakému handicapu - například zrakově postižené, tělesně postižené., často jde i o osoby na plicní ventilaci. Program je vytvářen ze speciálních snů a přání každého z nás. Osm dní plných zábavy a opravdového nefalšovaného přátelství." 
 • Průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku
  • realizací projektu mají průmyslové odvlhčovače zdiva k dispozici jednotlivé obce (sbor dobrovolných hasičů) či farnosti. Tyto tak jsou blíže lidem v nekomfortní situaci, k použití bez odkladu. Nezanedbatelnou výhodou je, v případě živelné pohromy, sdílení vysoušečů mezi jednotlivými obcemi či farnostmi dané oblasti

Každá koruna pomáhá. I ta ze zlínské tříkrálové online kasičky, projekt Nemocnice Milosrdných Bratří Vizovice, foto archiv nemocniceKaždá koruna pomáhá. I ta ze zlínské tříkrálové online kasičky, záměr Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi

Děkujeme, že pomáháte s námi

 

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Dle místních zvyklostí v době připomínky Tří králů (6. ledna) chodí do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybírají do kasiček příspěvky od občanů.

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys