"Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester," prozrazuje Soňa Jarošová
10. listopadu 2020 Články

"Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester," prozrazuje Soňa Jarošová

Kapacita lůžek, hospitalizace. Slova, která jsou vyslovována v posledních dnech častěji, díky ´covidové´ pandemii, než je běžné. Ale co když zdravotní nesnáze přetrvávají, ale hospitalizace není nezbytně nutná? Či jde o tak zvaný terminální stav léčby a člověk chce na sklonku svého života zpět domů, mezi své nejbližší? Má to řešení! Stačí se s důvěrou obrátit na domácí péči. V případě zlínského regionu na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která provede, tedy respektive všeobecné sestry, v domácím prostředí pacienta odborné úkony na základě tak zvané indikace lékaře.

To znamená, že ošetřující či praktik, vystaví požadavek na prováděné činnosti, které pak terénní sestřičky u pacienta vykonají. Ten díky tomu nemusí, někdy i několikrát denně, vyjíždět za ošetřením do ambulance, což by bylo velmi náročné, pro mnohé neřešitelné. Toto vše se děje, ať je doba jakákoliv. "Že je tu ´covidová´ pandemie, nemohou nemocní pocítit. Staráme se o své pacienty pořád stejně. Omezení provozu jsou minimální, spíše je přizpůsoben chod střediska potřebným opatřením," říká Soňa Jarošová, vedoucí střediska a k aktuální situaci doplňuje: "Zdravotní sestry používají veškeré dostupné ochranné pomůcky a zacházejí s nimi dle pravidel tak, aby předešly nákaze. Samozřejmě ke každému pacientovi přistupují jako k nakaženému. Jinak to ani nejde." To je jedna stránka. Ovšem aby prevence šíření případné současné (i když v podstatě jakékoliv jiné) nákazy byla důsledná, je nutné, aby základní pravidla dodržovali i samotní pacienti a především jejich blízcí, kteří do domácnosti nemocného přicházejí. A to se, dle slov zdravotních sester, děje. Jednohlasně velmi oceňují, že všichni jsou ochotni při jejich návštěvách používat ochranné pomůcky dýchacích cest. "Samozřejmě, že s rizikem nákazy i přes dodržování veškerých opatření a hygienických pravidel počítáme. Je to takové ´riziko povolání´. Není však možné, aby ´jeden člověk´ zachránil celou situaci. Každý sám za sebe se musí naučit být zodpovědným vůči sobě i ostatním, svému okolí. A pro všechny je potom lepší založit snížení všech rizik na prevenci, než na zachraňování důsledků pomocí nadměrného testování, které je pro všechny, i celý systém, velmi zatěžující. Pouze hloupý nebo příliš optimistický člověk si může myslet, že se s nákazou vůbec nesetká," dodává Soňa Jarošová. 

Do statistik zlínské ošetřovatelské služby přibývají měsíčně přes dvě tisícovky odborných výkonů, hrazených zdravotní pojišťovnou, prováděných u více než sta pacientů. Denně k nemocným vyjíždí sedm všeobecných sester, záda jim kryje formou výpomoci, primárně u mladých pacientů, dalších patnáct sestřiček. Je veřejným tajemstvím, že současný pandemický čas u mnohých povolání má nemalý dopad i na soukromý život zaměstnanců. Ne jinak je tomu u terénních zdravotních sester - maminek, babiček, přítelkyň. Stejně jako při ´jarní vlně´ všechny i nyní velmi omezily či zcela přerušily styky v rámci vlastních rodin. A nejen rodin. Také pracovní kolektiv jako takový funguje pouze dálkově. je rozdělen, logistika dbá na to, aby se pracovnice příliš nepotkávaly. Proto i zmíněné jednohlasné ocenění nebylo vysloveno na jednom místě, ve stejném čase. "Společná káva nebo dokonce oběd? Teď je to spíše představa z říše fantazie. Už je to opravdu dávno, co jsme se sešly a poklábosily. Nemohu jinak, než obdivovat moudrost a disciplinovanost všech mých kolegyň," říká s úctou k nim Soňa Jarošová. 

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, finanční podpora: dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

"Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester," prozrazuje Soňa Jarošová

 • Komu je služba určena

  • senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
 • Kdy je služba poskytována

  • dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
   • nepřetržitě
 • Kde je zdravotní péče poskytována

  • město Zlín vč. mětských částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková, město Fryšták a jeho městské části Dolní Ves, Horní Ves, Vítová a obce (do 10 km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí. 
 • Co patří mezi nejčastější indikace

  • ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys