"Opravdu smekám před nasazením děvčat," říká na adresu pečovatelek vedoucí služby
4. listopadu 2020 Články

"Opravdu smekám před nasazením děvčat," říká na adresu pečovatelek vedoucí služby

Telefon na stole sociálních pracovnic vydává typický zvuk během pracovního dne mnohokrát. Většinou je na druhé straně přístroje potomstvo, ať už starší či mladší, pátrající po možnostech pomoci jejich blízkému, který se dostal do nekomfortní životní situace v důsledku nemoci či stáří. Někteří z nich hledají úplné zastoupení rodiny v péči, jiní potřebují lehké doprovázení, podporu a pomoc ve svém rozhodnutí stát se plnohodnotným pečujícím. 

"Dobrý den, prosím Vás. Vy docházíte i k lidem domů? Víte, můj tatínek je v domově pro seniory a teď je tam s tím covidem hrůza, tak jsem se rozhodla si jej vzít domů, když je moje práce teď zavřená. Ale uvědomila jsem si, že si nevím rady. S ničím. Jak krmit, umýt jej, přebalit. Prosím Vás, můžete mi pomoci?" Hlas ženy působil odhodlaně, ale zároveň velmi prosebně. Krásná ukázka silného příběhu v této nelehké době. Využítí možná poslední příležitosti prožít dny s rodičem. A také obrovská empatie vůči personálu pobytového zařízení. Nic z toho se už nemusí nikdy opakovat. 

Charitní pečovatelská služba Zlín. Služba, která na vyslovenou prosbu říká: "Ano." Jen je potřeba podat žádost o službu, sdělit požadavky a přání, přijmout v domácnosti sociální pracovnici za účelem tak zvaného sociálního šetření, vše si klidně i opakovaně vysvětlit, dohodnout nejrůznější detaily a podepsat smlouvu o poskytování služby. Pokud je zde potřeba dovybavit domácnost kompenzační pomůckou či přidat návaznou odbornou radu, ani to není problém. A pak? Služba může začít ve smluvených dnech a časech. Terénní pečovatelky přicházejí do domácností pomoci uživateli při zvládání běžných osobních úkonů, s hygienou, při zajištění stravy, chodu domácnosti. To jsou procedury nejčastější. Mezi realizované činnosti ale také patří třeba pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pochůzky či doprovod. "V poslední době nám dávají rodiny i uživatelé více najevo, že jsme pro ně důležité a častěji přiznávají, že neví, co by bez nás dělali," shodují se pracovnice tak zvané přímé péče a netají se tím, že je to těší. Jedna z pečovatelek dodává: "Já mám i pocit, že všeobecně veřejnost se k nám chová s větší úctou, respektem."         

Že všímavost veřejnosti souvisí se stávající celosvětovou pandemií nikdo vyvracet nebude. Na jednu stranu je to příjemné, jen je smutné, že musí přijít něco tak nevyzpytatelného, aby se terénním pracovnicím, jejichž práce je velmi fyzicky i psychicky náročná, dostalo trošku větší pozornosti a ocenění. Aby pomoc uživatelům, kteří jsou na ni odkázáni, mohly pečovatelky poskytovat a neohrozily je na životech, je na místě dodržování jasných pravidel v souvislosti se zvýšenými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. "Opět jsme tým rozdělili, aby se pracovnice co nejméně potkávaly. Jednorázové rukavice, návleky, ochrana nosu a úst respirátory a rouškami jsou samozřejmostí. K dispozici máme i obličejové štíty a jednorázové pláště, organizace nás vybavila vitamíny," vyjmenovává způsob ochrany pečovatelek Zdeňka Vlčková, vedoucí služby. Ale aby byly pracovnice chráněny proti nákaze COVID19 stoprocentně, musely by být zcela izolovány tak zvaně od světa. I od svých domovů. A to možné není. Doma je čekají děti, partneři, často i starší rodiče a tak někdy v žertu říkají, že jdou z práce ´na druhou šichtu´. "Opravdu smekám před nasazením děvčat. Málokdo si umí představit, s čím vším se potýkají, jak velké nároky jsou na ně kladeny. A i přesto mají stále v očích úsměv a hlavně i povzbuzení pro uživatele. Jsou skvělé," oceňuje kolektiv pracovnic Zdeňka Vlčková.    

"Opravdu smekám před nasazením děvčat," říká na adresu pečovatelek vedoucí služby

Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys