Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv
13. října 2021 Články

Pečující by neměl mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv

Od roku 2015 nabízí Charita Zlín podporu pečujícím osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Ve dvouměsíčním intervalu zve ke skupinovému setkání ty, kteří se starají o své nejbližší, či se na tuto roli připravují. Hlavním cílem je podpora. Pečující musejí vědět, že na to nejsou sami. Skupinové setkání je pak místem, kde příchozí mohou společně sdílet své pocity a prožitky. Starost i radost. A pokud se pečující neumí, či nechce před ostatními otevřít? To vůbec nevadí. Každý je jiný. 

Důležité je, že udělá první krok, opustí svoji pečující ulitu a chce slyšet, jaké situace zvládají ostatní a jak danou situaci vidí nestranná osoba. Protože péče o blízkého, který není soběstačný, nemůže být pouze o jednom člověku. Musí se zapojit celá rodina, ideálně ve spolupráci s poskytovateli terénních sociálních služeb. Ať to tedy pro někoho zní jakkoliv sobecky, pečující nesmí mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. „To pečující velmi podceňují. Ani neustálým opakováním u nich mnohdy nedochází k výraznému posunu, změně a nastavení nového režimu. Ve většině případů jsou na hranici vlastního vyhoření,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice odborného poradenství a mentorka podpůrné skupiny pečujících. 

Obvykle se schází menší skupinka, ne více než deset osob, což je ideální počet pro vzájemné sdílení. Je zde pak větší intimita, důvěra, diskrétnost. Na říjnové setkání zavítala také paní Marie (nejde o skutečné jméno). „Já jsem si už péči osahala. Byla jsem na to sama a velice brzy jsem zjistila, že to není dlouhodobě možné,“ začala své vyprávění o osobní zkušenosti. Při zmínce příspěvku na péči další pečující přiznala, že jí přijde nevhodné o tuto dávku pro ležící maminku žádat, protože to rodina zvládá i bez něj. Názor ale změnila po důkladném vysvětlení, že příspěvek může využít na placené služby ve prospěch maminky a v tom čase pak mít prostor pro sebe. I to byl podnět k ´domácímu úkolu´. „Vyzvala jsem všechny, aby se zamysleli a upřímně si řekli, třeba i napsali,  co by si přáli, co jim chybí. Tím, že většinu času tráví péčí, nemají prostor na chvíli s kamarádkou u kávy, výlet, kulturu. A také aby sami v sobě hledali řešení, jak by svého přání dosáhli,“ říká Jana Strouhalová, která znovu zdůrazňuje: „Je opravdu důležité udržovat kontakt s okolím, se svými zájmy a koníčky. To pomáhá nejen při probíhající péči, ale také v době, kdy už není péče poskytována.“ 

Pilíře nejen tohoto odpoledne 

  • mít sebe na prvním místě
  • starat se o sebe nejen fyzicky
  • požádat blízké o pomoc s péčí
    • a nastavit určitou pravidelnost i řád 
  • využít dávky, které jsou určeny k zajištění péče
  • zajistit vhodné pomůcky k péči 
  • zapojit sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence)

Náslech a radu ale služba nabízí pečujícím i mimo tato podpůrná setkání. Není neobvyklé, že lidé se obrátí na sociální pracovníky telefonicky a chtějí si o své situaci povídat. To není problém. Jsou pozváni do ambulance poradny, služba je schopna přijet i do domácnosti, protože je poskytována také formou terénní. Mnohdy vyvstane, že pečující potřebuje řešit i sociální dávky, kompenzační pomůcky, nejednou šlo o dluhovou problematiku. „Vše jsme v naší občanské poradně připraveni diskrétně a efektivně řešit. Nabízíme komplexní poradenství, v případě specifik umíme nasměrovat,“ konstatuje Jana Strouhalová. 

Pečující rovněž potřebují péči, plánované termíny: 14.12.2021, 8.2.2022; T: 739 245 973, E: poradna@zlin.charita.cz

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj - Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2021), statutární město Zlín a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys