Tři králové přicházejí. Cestou je opět provází hvězda
8. ledna 2022 Články

Tři králové přicházejí. Cestou je opět provází hvězda

Divadlo Scéna Zlín je několik let pevnou součástí zlínského kulturního života. A také každoroční Tříkrálové sbírky. V roce 2021, kdy se koleda přesunula pouze do online prostoru, natočilo divadlo za účelem podpory činnosti Charity Zlín, krátké video o putování třech králů. A i když letos už je možné koledníky v ulicích potkat, je škoda nechat takovou parádu v šuplíku. Moc děkujeme ♥ 

Zavzpomínejte, jakým textem bylo vloni video uvedeno: 

Je sobota tříkrálového týdne. Ulice jsou plné skupinek tří dětí, vždy v doprovodu jedné dospělé osoby. Jsou to králové, kteří přinášejí lidem Boží požehnání, radostnou zvěst, naději. Uprostřed zlínského sídliště se line vůně jitrniček a jelítek, významné osobnosti města příchozím rozlévají prdelačku. V plném proudu je i festivalová hudební produkce. Na pódium přichází už třetí kapela. Na opačné straně města o něco větší tři králové, vedeni hvězdou, vítají návštěvníky zlínského Divadla Scéna. S koledou na rtech ... Tak nějak to mělo být. Ovšem v důsledku pandemie z toho letos není nic! Opravdu nic?

Nikoliv. Platí, že Tři králové Divadla Scéna Zlín přicházejí. Cestou je provází hvězda (více ve fotografii) 

 

Tříkrálová sbírka vychází z lidové tradice. Avšak králové nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Darovat do kasičky králům

DRUŽINY KOLEDUJÍ DŮM OD DOMU ...
Budou u Vás králové putovat ulicemi?
Informujte se u zástupců obce, farnosti.

V případě zavedení epidemiologických opatření vládou, vydá Charita ČR dokument 
o návazných postupech během sbírky.

Darovat do neputovní kasičky

Neputovní, tzv. statická kasička,
MŮŽE BÝT UMÍSTĚNA 
ve svatostánku, na úřadě, v prodejně ... 

Je takové místo i ve Vašem okolí?
Informujte se u zástupců města, obce, farnosti;
případně i zde (průběžně aktualizováno)

Darovat online 

motto tří králů:
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Vhoďte ji tedy do online kasičky. Zadáte-li název obce či PSČ,
budou finance přiřazeny spádové Charitě (Zlín), nebo si můžete vybrat organizaci,
jíž chcete dar poukázat.

ONLINE PLATBA ZDE

Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat přes SMS

jednorázová či trvalá zpráva
na číslo 87 777

DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90

Charita Zlín z každé DMS
obdrží poměrnou částku.
Více na www.darcovskasms.cz


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Darovat převodem

účet u České spořitelny
66008822 / 0800 

specifický symbol 76001
variabilní symbol
Charity Zlín
777970108

Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2022


Tříkrálová sbírka Zlín, 2020

Sbírka na Zlínsku, v děkanátu Vizovice a Zlín

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022 - za podporu děkujeme ♥

♥ projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku ♥ projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice ♥ projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi ♥ projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko ♥ 

Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří jsou připraveni kralovat a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys