„U nás je dopočítáno,“ sděluje zlínská Charita k Tříkrálové sbírce 2017
16. ledna 2017 Články

„U nás je dopočítáno,“ sděluje zlínská Charita k Tříkrálové sbírce 2017

Mráz a chřipková epidemie. Dva faktory, které mohly ovlivnit letošní Tříkrálovou sbírku nejen na Zlínsku. Zdá se však, že tomu tak nebylo. Alespoň tak to vnímáme ve zlínské Charitě, kde jsme opět realizovali sbírku v téměř pěti desítkách měst a obcí. V prvním týdnu nového roku vyšla u nás do ulic skoro tisícovka Kašparů, Melicharů a Baltazarů, aby koledovali do zapečetěných pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci ... 

Těm totiž charity v celé zemi pomáhají právě z výnosu tříkrálové sbírky. Ta se konala v České republice již po sedmnácté, přičemž ve Zlínském kraji jsou koledníci o krok napřed. V roce 2000 se zde konal, na výzvu otce arcibiskupa, tak zvaný nultý ročník, který naznačil, že realizovat takovýto projekt má smysl.

Letošní výnos sbírky v Charitě Zlín překonal loňský výtěžek o téměř jedno sto tisíc korun. V pokladničkách se ukrýval 1.924.823 koruny české. V pokladničkách byly i mince,které,popravdě, nemohly být akceptoványPopravdě, našly se v nich tu a tam i mince, ať již slovenské, ruské a rumunské, či neplatné české padesátníky, které pochopitelně nemohly být akceptovány, stejně jako placky do nákupních vozíků. To potvrzuje, že jsme národ veselý a hravý. Finance, které se pořadateli sbírky, tedy Charitě Zlín vrátí, budou rozděleny do několika záměrů. Tím nejvýznamnějším je tzv. přímá pomoc sociálně potřebným prioritně v regionu - postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací. Tento typ pomoci je realizován ve spolupráci s obcemi a farnostmi. Opětovně bude podpořena také Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, kde chtějí pořídit do dalších pater dorozumívací zařízení mezi personálem a pacienty. Z výnosu bude také obnoveno vybavení azylového domu a podpořena terénní pečovatelská služba.

Že díky štědrým dárcům a koledníkům charity v zemi pomáhají potřebným, bylo řečeno. Sbírka však není pouze o financích. Králové zažívají, spolu s dárci, silná, hluboká, veselá, ale i ta méně usměvavá setkání, na která se nedá zapomenout. Ti méně otevření jen mohou litovat, že ve svém životě nic takového nezažili. Jiní si zase díky vyprávění králů uvědomí, jak krásné je otevřít nejen oči, ale i srdce.

Když se pečovatelky vydají jako královny za koledou (7.1.2017)

Králové si museli pospíšit. Domov pro seniory bude od zítřka z důvodu chřipky uzavřen (7.1.2017)

Vozík pro Kristýnku od Tří králů ... Kašpar, Melichar a Baltazar byli dobrými vyslanci (19.10.2016)