Ohlédnutí do minulosti. I to nabídnul obsah pokladniček. Tříkrálová sbírka 2023 na Zlínsku = 3.002.802 koruny
16. ledna 2023 Články

Ohlédnutí do minulosti. I to nabídnul obsah pokladniček. Tříkrálová sbírka 2023 na Zlínsku = 3.002.802 koruny

Říká se, že opakování je matka moudrosti, proto znovu: Poděkování všem králům i jejich doprovodu za čas věnovaný pro druhé, odvahu koledovat a také šíření radostné zvěsti. Charita Zlín zapečetila 379 pokladniček. Nakonec jich v posteli s chřipkou zůstalo minimum, které se dá spočítat na prstech jedné ruky. I proto je možné říci, že v ulicích Zlínska (44 obce a 4 města), v děkanátech Vizovice a Zlín (část), bylo téměř 1.500 úžasných dobrovolníků, kteří označovali nadpraží K†M†B†2023. Velké a nekonečné poděkování štědrým dárcům: "Děkujeme, že pomáháte s námi těm, kteří pomoc potřebují." 

Tříkrálová sbírka se v oblasti Zlínska poprvé konala ´na zkoušku´ v roce 2000. Vychází z lidové tradice - novoroční koledy. Králové však tentokrát nekoledují pro sebe, ale ve prospěch lidí v těžké životní situaci. 

Tříklrálová sbírka na Zlínsku 2000 - 2023V letošním roce měla sbírka, zajišťovaná zlínskou Charitou, hned několik ´nej´. Prvně bylo zapečetěno nejvíce kasiček, a to 379. Počty nenavyšovaly pouze některé obce, ale především centrum města Zlína. Otisk razítka statutárního města byl na celkem 133 ´pečetích´. Poprvé obsah pokladniček překročil hranici tří milionů. Ukrývalo se v nich 33.466 kusů platidel. Mincí bylo 19.768 kusů o celkové hmotnosti 141,5 kg. A pokud by se bankovky zařadily podélně jedna za druhou, šlo by o vzdálenost 2,45 kilometru. Nejvíce jich opět bylo s portrétem Karla IV., na záda mu dýchal Jan Amos Komenský. A které platidlo do kasičky nebylo tentokrát vloženo? To o velikosti 170 x 74 mm, na němž je vyobrazen Tomáš Gariggue Masaryk.

A co onen zmiňovaný návrat k minulosti? Do přízně současných platidel se snažly dostat i mince, které malí koledníci už nepamatují, v jednom případě možná ani o státu uvedeném na platidle nikdy neslyšeli. Tak tedy: Česká republika, haléře (desetník platnost 1993 - 2003, padesátník platností 1993 - 2008), Republika Hrvatska, kuna (platnost do 31.12.2022, od roku 2023 euro), Republika Slovenia, tolar (platnost 1991 - 2006), SFR Jugoslavia, para (platnost do 1981, úplný zánik republiky 2003), Slovenská republika, koruna (platností1993 - 2008).

Zmiňované mince výnos nenavýšily. Ale ty současné pomáhat budou. Hlavní záměry pro Zlínsko

  • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku
    • příklady z praxe: samoživitelům či sociálně znevýhodněným rodinám s dětmi mohou být zakoupeny školní pomůcky, zájmové kroužky (sport, ZUŠ, ...), letní příměstské či pobytové tábory, ošacení pro denní užití, ale také specifické sportovní, pro fungování domácnosti může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny a potravinové doplňky; těm, které zasáhla přírodní katastrofa může být poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. nákupem vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací. 
  • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, podpora 2023 (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
  • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi 2023 (spolufinancování dvou turnusů letního odlehčovacího pobytového tábora; podpora rodin)
  • Denní centrum pro nejchudší romské chlapce, Stara Zagora, Bulharsko, podpora 2023 (náklady spojené s denním pobytem dětí a mládeže v Salesiánském středisku Dona Bosca)

A ještě jednou: Největší poděkování patří malým i velkým králům a vedoucím skupinek koledníků

Tříkrálová sbírka na ZlínskuNaše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh sbírky ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samostným koledníkům, kteří s nadšením a radostí kralovali. A poděkování také všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak Charitu v její snaze pomáhat potřebným.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika se sídlem v Praze, a to dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). 

Charity ve Zlínském kraji: Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Oblastní charita Kroměříž, Svaté rodiny Luhačovice, Svaté rodiny Nový Hrozenkov, sv. Anežky Otrokovice, sv. Vojtěcha Slavičín, Oblastní charity Uherské Hradiště a Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín.

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys