Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity
3. listopadu 2020 Články

Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity

Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy. A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší pravděpodobností propast, z níž se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti. A nejen ty. Aby problematika mohla být tak zvaně dotažena do zdárného konce, musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.  

A to je dokument, který byl do zlínské Charity doručen z Ministerstva spravedlnosti České republiky před více než rokem. Služby v oblasti oddlužení realizují, v rámci odborného sociálního poradenství, sociální pracovníci Občanské poradny Charity Zlín. Rychle, diskrétně, efektivně a bezplatně, v rámci dostupných možností. Klienti, kteří do procesu oddlužení vstupují, tak získávají do značné míry uklidnění v rámci obav z hrozby exekucí, a to především exekucí mobiliárních. "Většinou jde o dlužníky, kteří se se svými závazky a exekucemi potýkají mnohdy již mnoho let a vnímají svou situaci jako bezvýchodnou. Jsem rád, že u nás východisko ze své tíživé situace nacházejí," uvádí Pavel Hanke, který má za sebou již několik úspěšných návrhů na povolení oddlužení a hlouběji celý proces popisuje: "Klientům v dluhové krizi pomáháme se sestavením a podáváním návrhů na odklady či zastavení exekucí, například pro nemajetnost, sestavujeme splátkové kalendáře v rámci splátek věřitelům. Rovněž aktivně řešíme otázku domácího rozpočtu nejen s klienty, kteří jsou již zasažení exekucemi. Veškeré tyto činnosti dlužníci vnímají jako velkou pomoc a mnohdy se jim také díky tomu podaří svou finanční situaci do jisté míry stabilizovat a dluhy a exekuce alespoň částečně vyřešit." 

V současné době zaznívá apel, že stávající nepříznivá situace, vyvolaná celosvětovou pandemií COVID19, přinese velké množství lidí ve finanční tísni. Mnohé provozy jsou dlouhodobě uzavřeny, zhoršuje se situace na trhu práce. To s sebou logicky přináší neschopnost plnit finanční závazky, které se mohou u mnohých ještě více prohlubovat. Zda tato situace nastane a v jakém rozsahu , je ale možné očekávat až v následujícím roce. V tuto chvíli pracovníci odborného poradenství výrazný nárůst klientely nezaznamenávají. Velkým přáním je, aby avizovaná situace ani nenastala. Pokud se tak ovšem stane, je tu výzva pracovníků služby: "ODLOŽTE ostych NEODKLÁDEJTE prosbu o pomoc️!" Na toto doporučení kladli důraz pracovníci i v rámci realizace projektu Prevence sociálního vyloučení mladých dospělých v důsledku dluhové spirály, kteří po ukončení školní docházky vstupují na trh práce. "Jsme rádi, že loňské setkání se studenty vybraných středních škol, kde jsme představili problematiku rizika zadluženosti, mělo úspěch a letos v září jsme opět uskutečnili workshop o finanční gramotnosti pro Střední školu pedagogickou a sociální. Vnímáme to jako významnou prevenci před rizikem zadlužení a exekucí. Znovu jsme byli překvapeni zájmem a zvídavostí studentů o tuto problematiku. Strávený čas s mladými tak pro nás byl velmi zajímavý, příjemný, obohacující," konstatuje Jana Strouhalová. Spolupráce s dalšími středními školami dostala prozatím stopku díky jejich uzavření. Ale jen co to situace dovolí, bude zlínská Charita v přednáškách pro mladé dospělé pokračovat, protože osvěta je velmi důležitá.

Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami? Jsme tady pro Vás!

Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 a Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (r.2020), statutární město Zlín, MPSV Mimořádná dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C, červen 2020) a dárci - děkujeme. Bankovní spojení ČS, a.s., č.ú. 1400878319/0800. 

Ing. Pavla  ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys