Charita Zlín vyzývá: Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská

Může se zdát nelogické zmiňovat na přelomu dubna a května největší dobrovolnickou aktivitu v zemi - Tříkrálovou sbírku, která probíhá v prvních dnech nového roku. Opak je pravdou. Právě v těchto měsících se naplno rozjíždí realizace projektů z výnosu sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. Po celá léta, co královské družiny koledují pro potřebné, pomáhají finance u nás i v zahraničí. Projekt zlínské Charity, Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku, je opakovaně realizován více než patnáct roků. V uplynulých třech letech bylo za tímto účelem vyčerpáno celkem téměř 1,8 milionu korun. I v letošním roce jsou zlínští připraveni podpořit ty, kteří bez pomoci svou životní krizi zvládnou jen stěží. 

Tisková zpráva

Charita Zlín vyzývá: Neostýchejte se ptát. Naše pomoc může být královská

Může se zdát nelogické zmiňovat na přelomu dubna a května největší dobrovolnickou aktivitu v zemi - Tříkrálovou sbírku, která probíhá v prvních dnech nového roku. Opak je pravdou. Právě v těchto měsících se naplno rozjíždí realizace projektů z výnosu sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. Po celá léta, co královské družiny koledují pro potřebné, pomáhají finance u nás i v zahraničí. Projekt zlínské Charity, Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku, je opakovaně realizován více než patnáct roků. V uplynulých třech letech bylo za tímto účelem vyčerpáno celkem téměř 1,8 milionu korun. I v letošním roce jsou zlínští připraveni podpořit ty, kteří bez pomoci svou životní krizi zvládnou jen stěží. 

Rodiny, samoživitelé, nemocní, staří. Ti všichni jsou nejčastěji v tak nepříznivé životní situaci, že neví, jak dál. Ale velmi často se bojí, ano bojí se, ptát či osobně navštívit odborníky, kteří poradí, podají informaci, nastíní řešení, případně je provedou například pro ně nepřehlednou legislativou. Mnohdy si jejich situace naštěstí všimnou sousedé, ve farnostech kněží, v obcích pak starostové, kteří se rozhodnou spolupodílet se na změně jejich situace k lepšímu. „Ti, kteří skutečně potřebují podporu, jsou totiž velmi skromní, jak ve svém žití, tak i v prosbě o pomoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a vedoucí odborného sociálního poradenství zlínské Charity. Dokonce někteří neumějí využít ani zákonné nároky – příspěvek na bydlení, péči, nebo se smíří s nízkým výživným. „Pokud tito lidé udělají, byť s pomocí další osoby, první krok a osloví nás, je to jen dobře. Nejen, že jim pomůžeme rozklíčovat jejich aktuální situaci, která má mnohdy kořeny v minulosti a mimo současný problém, či je nasměrujeme v komunikaci s úřady, ale pokud zjistíme, že i po vyčerpání všech zákonných možností je v jejich prospěch nutná materiální podpora, neváháme pomoci,“ dodává Jana Strouhalová. Dle sdělení sociálních pracovníků Občanské poradny Charity Zlín mnozí lidé zvládají, byť v nekomfortní životní situaci, žít bez zadlužení. A to je veliká devíza.

Důstojný život pro každého člověka v každé situaci. To je cíl Charity Zlín, který beze zbytku naplňuje. I proto po celou dobu existence Tříkrálové sbírky, což je na Zlínsku od roku 2000, využívá místní charita na podporu jednotlivců i sociálních a zdravotních služeb, které v jejich prospěch pracují, maximální možný finanční objem. V letošním roce byly na Zlínsku ve čtyřech městech a čtyřiačtyřiceti obcích vykoledovány 2.336.471,-Kč, k využití se do Zlína vrací 1.355.153,18 Kč, bez výnosu DMS a poukázek. Na tak zvanou přímou pomoc organizace prozatím vyčlenila částku 650.000 Kč. „Jsme připraveni, pokud i díky stávající situaci vyvstane potřeba, částku navýšit. Reservu máme,“ konstatuje Pavla Romaňáková, projektová manažerka. A to nastat může. Je známo, že v čase nouzového stavu v zemi rodinám s dětmi klesají příjmy, stejně jako osobám pracujícím na tak zvanou dohodu a dalším zaměstnancům z nejrůznějších oborů. A výdaje se zvyšují. Děti se nestravují ve školních jídelnách, dochází ke zdražování potravin, finanční závazky by měl každý zodpovědně plnit. Pro všechny, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci a necítí se komfortně má Charita Zlín vzkaz: „Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská.“  

Občanská poradna Charity Zlín, kontakty

 • Mgr. Jana Strouhalová, vedoucí a sociální pracovnice, T.: 739 245 973, E.: jana.strouhalova@zlin.charita.cz
 • Mgr. Pavel Hanke, sociální pracovník, T.: 739 245 974, E.: pavel.hanke@zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka, výtěžek a využití: Všechny sbírkou získané finance jsou odeslány na celorepublikový bankovní účet a následně jsou podle jasných pravidel přerozdělovány, a to dle rozhodnutí rady ředitelů Charity Česká republika a České biskupské konference

 • 65 % Charita Zlín, resp. farní charity (v olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů v roce 2003 organizátoři, tedy i Charita Zlín, ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi, např. živelné katastrofy atp.)
 • 15% projekty diecéze, v našem případě olomoucká arcidiecéze
 • 10% dlouhodobé humanitární mise Charity ČR v zahraničí
 • 5% celostátní projekty Charity ČR 
 • 5% zákonem povolené režie

Charita Zlín, Tříkrálová sbírka 2020
Vykoledováno (346 skupinek, 4 města a 44 obcí): 2.336.471,-Kč (bez výnosu DMS a poukázek) 
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 1.355.153,18 Kč (bez výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku, schválené projekty (ke dni 29.04.2020) 

 • 650.000 Kč projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku - Účelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.
  • příklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací ...
 • 258.480 Kč projekt Odborné poradenství s akreditací pro služby v oblasti oddlužení ještě více nablízku (zakoupení vozidla pro terénní službu, která je uživatelům poskytována bez úhrady) 
 • 150.000 Kč projekt Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice (spolufinancování provozu nemocnice, případně investice potřebné k zajištění standardní léčby; vše ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení)
 • 100.000 Kč projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi (podpora rodin)
 • 96.500 Kč projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko (náklady spojené s pobytem chlapců)
 • 78.736,19 Kč projekt Sterilizátor. Důležitá vybavenost služeb domácí péče (spolufinancování dodávky a instalace parního sterilizátoru, třída profi)
 • 50.000 Kč projekt Edukační boxy pro žáky s poruchou autistického spektra (žáci základní školy s poruchou autistického spektramají svá specifika a individuální potřeby ...)
Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ

projektová manažerka
Tel.: 603 491 601 E-mail: _8IvRWhg88Ak1~l7VX~J27d4YanBZd54Ys