Střípky ze zdravotní a hospicové péče

Letní (nejen) horka v ošetřovatelské službě
1. září 2015 Naši lidé

Letní (nejen) horka v ošetřovatelské službě

Práce zdravotní sestry v domácí péči není vůbec jednoduchá. Občas se musíme potýkat s problémy různého druhu, ať už je to při vlastní práci s klienty, či například dopravě za nimi. V letošním létě, při tropických teplotách, byla naše práce opravdu náročná. Stejně jako pro spoustu dalších profesí. A nejen práce. K tomu, snad i z vedra, se přidají komplikace, třeba když se pokazí auto a je třeba řešit rychle, ale s rozvahou, v rámci možností vzniklou situaci, aby nemuseli pacienti dlouho čekat. A co teprve, když se přidají další komplikace v dopravě.

Zkoušíme nanečisto světovou novinku, tak zvaný click - clack
11. března 2014 Střípky ze zdravotní a hospicové péče

Zkoušíme nanečisto světovou novinku, tak zvaný click - clack

Že máme tak zvaně za humny významného výrobce a dodavatele komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči, většina z nás ví. Ne všichni však již navštívili nové výstavní plochy firmy, která v našem městě působí od roku 1992. Ve velké hale jsme obdivovaly ochranné individuální prostředky, transportní vaky pro převoz nakaženého pacienta, osahaly jsme si vakuové fixační dlahy a matrace či dětský zádržný systém do vozidel záchranné služby. Pokukávaly jsme po lékařských kufrech a taškách, které by se nám pro práci v terénu líbily.

Lidé se nás často ptají, jakou pomoc vlastně poskytujeme
18. září 2013 Střípky ze zdravotní a hospicové péče

Lidé se nás často ptají, jakou pomoc vlastně poskytujeme

Odpověď by mohla být: Úkony indikované ošetřujícím lékařem. Myslím si ale, že pro všechny, ať už kolegy, či ostatní z nelékařského prostředí, je takováto odpověď nedostačující. Takže. Kromě lékařem ordinovaných ošetřovatelských úkonů se v domácí péči dostáváme i do situací, které nemají zcela běžný průběh. Často je potřeba jednat, aniž by tomu předcházela jinak běžná konzultace s ošetřujícím lékařem.

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze
29. října 2012 Naši lidé

Naplňuje nás, že jsme klientům oporou na překážkové dráze

Setkáváme se s různými příběhy lidí, někdy se stáváme průvodci jejich životních osudů. Ne každý příběh nás však osloví, ne každý dokážeme sdílet. Nejvíce pozitivní impulzy nám většinou dávají lidé, kteří si prošli nelehký život, postihly je zdravotní problémy, které se jim staly velkými omezeními pro běžný život, a přesto dokážou být optimisty a silou vůle bojovat dál, překonávat další překážky a ještě pozitivně působit na lidi kolem sebe.

Existence služby je velikým úspěchem
5. srpna 2011 Naši lidé

Existence služby je velikým úspěchem

Úspěchem pro mne před léty bylo to, že možnost domácí zdravotní služby vůbec vznikla. Postupem času tato dostala zelenou a my se po celou dobu  snažíme důsledně kopírovat cíl našeho střediska. A protože bychom nebyly ani ženské, abychom si k tomu něco nepřidaly, tak máme i svoje motto: "Pečuj o pacienty tak, jak chceš, aby jednou bylo pečováno o tebe".