Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Za vyhlídkou na město nás vyvezla Baťova pojízdná kancelář

Za vyhlídkou na město nás vyvezla Baťova pojízdná kancelář

Baťovský areál, chcete-li Svit. Pro mnohé naše uživatele centra denních služeb pro seniory místo, kde strávili oni, či jejich blízcí, celý svůj profesní život. A tak se není čemu divit, že jedno z jejich vyslovených přání byla touha navštívit tuto dynamicky se měnící významnou lokalitu našeho města.

Kingové na bruslích

Kingové na bruslích

Sobotní tříkrálové odpoledne na bruslích na extraligovém zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, přilákalo koledníky nejen Charity Zlín, ale také krále z Farní charity Fryšták a otrokovické Charity svaté Anežky. Za vstřícnost děkujeme PSG Zlín, s.r.o.. Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska už 15 let

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska už 15 let

Tak jsme nazvali třiceti dvou stránkovou publikaci, kterou jako poděkování za podporu naší činnosti a především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností, zkrátka všichni, s nimiž jsme se při koledě setkávali.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili připravit brožurku, v níž se úvodníku ujal ředitel zlínské Charity.

Díky dárcům jsme se dotkli mnoha osobností našich dějin

Díky dárcům jsme se dotkli mnoha osobností našich dějin

Nevěříte? Tak počítejte. Dotkli jsme se desetkrát Emy Destinové, jedenaosmdesátkrát Františka Palackého, dvěstatřecetdvakrát Boženy Němcové, zaznamenali jsme dvatisícedevět setkání s Janem Ámosem Komenským a dokonce jsme se poohlédli čtyřitisícešestsettřicetšestkrát za Karlem IV. K tomu se přidalo 150 kilogramů symbolů naší země - svatováclavská koruna, velkomoravský šperk, Karlův most s hladinou Vltavy, brněnský Petrov, socha svatého Václava či budovy charakteristické pro Prahu. 
 

Vzácné šatičky na sošku panny Marie všechny zaujaly

Vzácné šatičky na sošku panny Marie všechny zaujaly

Téměř u konce vánočního času jsme s uživateli navštívili krásné poutní místo, jedno nejznámějších na Moravě, a to kostel Narození Panny Marie ve Štípě. Kostel nás uvítal ještě vánočně vyzdobený, hlavně velkým množstvím vysokých vánočních stromků, které ve velkém kostele, který ve Štípě je, působily majestátně a vznešeně. Náš zážitek byl umocněný vřelým přivítáním duchovního správce farnosti, P. Františkem Sedláčkem, který nás velmi poutavě seznámil jak s historií kostela, tak i s archeologickými nálezy nedalekého kostelíka.

Tříkrálové putování městem

Tříkrálové putování městem

Návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka bylo odstartováno Tříkrálové putování městem. Poté králové zavítali na zlínskou radnici za náměstkem primátora města Mgr. Miroslavem Kašným, jež nad sbírkou na Zlínsku převzal záštitu a primátorem města Zlína MUDr. Miroslavem Adámkem. 

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let

Tak jsme nazvali třiceti dvou stránkovou publikaci, kterou jako poděkování za podporu naší činnosti a především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností, zkrátka všichni, s nimiž jsme se při koledě setkávali.

... a putovali jsme městem

... a putovali jsme městem

Návštěvou hejtmana Zlínského kraje MVDr.Stanislava Mišáka bylo odstartováno Tříkrálové putování městem. Poté králové zavítali na zlínskou radnici za náměstkem primátora města Mgr.Miroslavem Kašným, jež nad sbírkou na Zlínsku převzal záštitu a primátorem města Zlína MUDr.Miroslavem Adámkem. 

Tříkrálová polévka

Tříkrálová polévka

Tříkrálovou polévku svojí osobní účastí podpořili zástupci nejrůznějších oblastí veřejného života ve městě

Tříkrálová polévka zahřála příchozí

Tříkrálová polévka zahřála příchozí

Polévku nabízely osobnosti města z různých oborů

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK