Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

ZUŠ Zlín letos podruhé

ZUŠ Zlín letos podruhé

Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba zazněl duchovní koncert v provedení učitelů Základní umělecké školy Zlín - Štefánikova. Na programu byla díla J. S. Bacha, J. Ch. Pepusche, P. Hindemitha, W. A. Mozarta a A. Vivaldiho. eRB

Žáci a učitelé ZUŠ pro zlínskou Charitu

Žáci a učitelé ZUŠ pro zlínskou Charitu

Ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba se uskutečnil duchovní koncert v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy Zlín - Štefánikova. V programu zazněla díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. P. Telemanna, G. Frescobaldiho, C. Francka, L. Böelmanna a M. A. Charpentiera. eRB

Zimní Zahradní slavnost

Zimní Zahradní slavnost

V zahradě Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na Jižních svazích se uskutečnila Zimní zahradní slavnost. Mnozí z návštěvníků mohli poprvé v životě na vlastní oči vidět domácí zabijačku a zakoupit si čerstvé zabijačkové lahůdky. Pro děti byl připraven program plný her a soutěží. eRB

Zlínské Charitě je deset let

Zlínské Charitě je deset let

V reprezentačních prostorách Vily Tomáše Bati ve Zlíně se uskutečnil společenský večer při příležitosti oslav 10 let Charity Zlín. Záštitu nad večerem převzal primátor města Zlína PhDr. Zdeněk Dostál. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Réva. eRB

Tradice Zahradních slavností založena

Tradice Zahradních slavností založena

V prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na Jižních svazích se uskutečnila již tradiční Zahradní slavnost. Byl připraven bohatý program pro děti, hry a soutěže o ceny, divadelní představení, vystoupení skupiny historického šermu a ukázky policejního výcviku psů. eRB

Duchovní hudba nejen pro děti

Duchovní hudba nejen pro děti

V rámci oslav Dne dětí se uskutečnil ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba benefiční duchovní koncert, na kterém se představil Chrámový orchestr a sbor z Veselí nad Moravou, řízený prof. Milanem Všetulou. Na programu byla díla F. A. Rosettiho, F. V. Kramáře, J. Haydna, J. Arcadelta, J. Güttlera, F. Schöpfa a dalších. eRB

Nebe na zemi pobavilo

Nebe na zemi pobavilo

Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná pod režijním vedením Dušana Sitka sehrál benefiční představení hudební komedie Jiřího Voskovce a Jana Wericha Nebe na zemi. Představení plné humoru a lehké satiry pobavilo zaplněný sál Malé scény. eRB

Limonádový Joe slavil úspěch

Limonádový Joe slavil úspěch

Únorové divadelní představení hry Jiřího Brdečky Limonádový Joe v podání Divadelního spolku Vidlo Vizovice v režii Kateřiny Fitzové bylo natolik úspěšné, že si publikum po skončení hry vytleskalo několik hudebních přídavků. eRB

Severní pól dobyt

Severní pól dobyt

V prostorách divadelního sálu Malé scény ve Zlíně se uskutečnilo velmi úspěšné vystoupení divadelního spolku DNO z Vizovic s hrou z pera českého génia Járy Cimrmana, Dobytí severního pólu. Zaplněné hlediště Malé scény bouřlivě reagovalo na každý podnět z jeviště a po skončení dlouhým potleskem děkovalo účinkujícím. eRB

Přátelské setkání s příznivci

Přátelské setkání s příznivci

Jako poděkování pro naše sponzory a příznivce jsme připravili přátelský večírek Charity Zlín, který se díky díky pomoci firmy Kofl, s.r.o. konal v prostorách Filmových ateliérů Bonton. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Réva, která svým vystoupením potěšila všechny přítomné. eRB

První Zahradní slavnost

První Zahradní slavnost

Za vydatné pomoci sponzorů se uskutečnila Zahradní slavnost v prostorách Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně na sídlišti Jižní svahy. Smyslem této akce bylo zpřístupnění programů určených pro klientky domova široké veřejnosti. Program Zahradní slavnosti byl zaměřen především na děti. Bylo připraveno divadelní představení, hry, soutěže, ukázka práce Městské policie Zlín, diskotéka a díky pomoci sponzorů také bohaté občerstvení. K úspěchu akce přispělo krásné počasí. eRB

Představujeme chráněné dílny

Představujeme chráněné dílny

Vernisáží byla zahájena výstava prací chráněných dílen charit z blízkého okolí v Charitním klubu seniorů na Drofě. Na této výstavě byly představeny práce zdravotně postižených, kteří se zabývají výrobou košíkářských výrobků, svíček či pracují v šicích dílnách. Přímo na výstavě bylo možno shlédnout práci košíkářského mistra z chráněné dílny Charity Uherské Hradiště. Vzhledem k tomu, že výstava byla také prodejní, odcházela řada návštěvníků s krásnými a praktickými výrobky. eRB

Chrámový sbor s podporou Nadace Divoké husy

Chrámový sbor s podporou Nadace Divoké husy

Zlínský kostel sv. Filipa a Jakuba tóny zaplnil chrámový sbor a orchestr z Veselí nad Moravou pod vedením profesora Milana Všetuly. Předvedeny byly skladby P. J. Vejvanovského, F. Dobrovského, J. Pachelbela, F. Picka, A. Dvořáka a G. F. Handla. Ačkoliv je tento soubor amatérský, zaujal publikum svým nasazením a zápalem pro chrámové skladby. Koncert byl podpořen Nadací Divoké husy. eRB

Sbor Ave ve zlínském Domě umění

Sbor Ave ve zlínském Domě umění

Pěvecký sbor AVE Kroměříž, pod vedením profesora Františka Macka, zazpíval pro Charitu Zlín ve zlínském Domě umění. Tento studentský soubor, který získal řadu ocenění nejen v České republice, ale i v zahraničí, zaujal širokým spektrem předvedených skladeb od gotických chorálů až po moderní skladby. Také prostředí Domu umění přispělo k silnému zážitku z vystoupení a potlesku ve stoje. eRB

Rock pro zlínskou Charitu

Rock pro zlínskou Charitu

Koncert pro zlínskou Charitu na Malé scéně se, i přes velkou reklamní kampaň a kvalitu vystupujících skupin, uskutečnil za malého zájmu veřejnosti :-( . eRB

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK