Charita Zlín

ruka podaná v nesnázích

rodinám, seniorům, osobám v krizi

odborné sociální a dluhové poradenství

seniorům se sníženou soběstačností

centrum denních služeb

 

dospělým osobám

pastorační služba

Odpoledne romské kultury

Odpoledne romské kultury

V prostorách Chráněného pracoviště Charity Zlín jsme uspořádali Odpoledne romské kultury. Součástí byla výstava romského umění a folklóru, ukázka romské kuchyně, vystoupení romských umělců a též prezentace odborných prací týkajících se situace romské menšiny v České republice. PeR

Zahradní slavnost rozdávala pětky

Zahradní slavnost rozdávala pětky

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín se konal již pátý ročník Zahradní slavnosti. I tentokrát byly připraveny hry a soutěže pro děti, divadelní představení, vystoupení tanečních skupin a skupin historického šermu, ukázky práce hasičů a policie a samozřejmě pro všechny také bohaté občerstvení a tombola. PeR

Koncert bez přestávky

Koncert bez přestávky

V Galerii Chráněného pracoviště Charity Zlín na Podlesí se konal Koncert bez přestávky v podání souboru Musica Grata. Tímto koncertem jsme se zapojili do 10. ročníku Dnů nevidomých na Moravě, které pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. PeR

Představila se Nejhloupější válka

Představila se Nejhloupější válka

V dubnu se v divadle Malá scéna ve Zlíně uskutečnilo představení Divadla Schod z Valašského Meziříčí s názvem Nejhloupější válka. Historická látka z českých bájí a pověstí pojatá jako muzikál posloužila zároveň jako poděkování místním asistentům Tříkrálové sbírky a vedoucím jednotlivých skupinek koledníků. PeR

Disco v Klubu pod věží

Disco v Klubu pod věží

Valentýnská diskotéka Charity Zlín se poprvé uskutečnila v Klubu pod věží v novém zlínském kostele Panny Marie Pomocnice. Každý pracovník Charity si mohl přivést někoho, koho má rád, nechyběl ovšem ani doprovodný program v podobě vystoupení profesionálních tanečníků. PeR 

Opět Cimrman, opět DNO

Opět Cimrman, opět DNO

Před Adventem se uskutečnilo v sále Malé scény divadelní představení hry autorkého tria Cimrman - Smoljak - Svěrák Švestka v podání ochotnického divadla DNO z Vizovic. Jako již tradičně se setkalo představení Divadla Nahodilých Ochotníků s obrovským ohlasem a bylo tak symbolickým završením tohoto na kulturní zážitky bohatého roku. PeR

Děkovali jsme ve Vile Tomáše Bati

Děkovali jsme ve Vile Tomáše Bati

Společenský večer v reprezentativních prostorách Vily Tomáše Bati spojený s plesem Charity Zlín a tombolou byl koncipován jako poděkování sponzorům a pracovníkům institucí, které v právě končícím roce s Charitou Zlín spolupracovaly. PeR

Romský horizont

Romský horizont

V rámci projektu Romský horizont jsme přichystali zájezd pro romské děti a jejich rodiče do Gutensteinerských Alp. Druhý zájezd v rámci tohoto projektu se uskutečnil již 18. října, tentokrát do Osvietimi v Polsku, místa, které je smutným způsobem spojeno s historií Romů. PeR

Druhá pouť seniorů

Druhá pouť seniorů

V září jsme připravili pro členy Charitního klubu seniorů již druhý poutní zájezd, tentokrát na Svatý Kopeček u Olomouce. Také tato akce se setkala s velkým zájmem členů klubu i veřejnosti. Po bohoslužbě a prohlídce okolí následovala ještě zastávka v Olomouci spojená s návštěvou zdejších památek. eRB

Čtvrtý ročník zahradní slavnosti

Čtvrtý ročník zahradní slavnosti

V Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín se konal již čtvrtý ročník Zahradní slavnosti. I tentokrát byly připraveny hry a soutěže pro děti, divadelní představení, vystoupení tanečních skupin a skupin historického šermu, ukázky práce hasičů a policie a samozřejmě pro všechny také bohaté občerstvení a tombola. eRB

Květnová pouť na Svatý Hostýn

Květnová pouť na Svatý Hostýn

Květnový poutní zájezd pro seniory a členy Charitního klubu seniorů na Svatý Hostýn se setkal s obrovským ohlasem mezi členy klubu i širší veřejností a my jsme na zájezd vypravili celkem šest autobusů, které byly do posledního místa zaplněné. eRB

Baroko i populární hudba

Baroko i populární hudba

Koncert ve spolupráci se Základní uměleckou školou Štefánikova ve Zlíně se uskutečnil v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně. Na koncertě vystoupili žáci a pedagogové této hudební školy, kteří zahráli skladby od baroka až po úpravy populárních písní. eRB

Koledníkům nadělena Noc na Karlštejně

Koledníkům nadělena Noc na Karlštejně

Divadelní představení muzikálu Noc na Karlštejně v podání spolku divadelních ochotníků ze Hvozdné se uskutečnilo na Malé scéně. Toto představení jsme uspořádali zejména jako poděkování pro všechny, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky 2003. eRB

Vražda v salonním coupé

Vražda v salonním coupé

Další benefiční divadelní představení se konalo v divadelním sále Malá scéna. Šlo opět o hru geniálního myslitele, vynálezce, divadelníka, filozofa a všeuměla Járy Cimrmana, tentokrát s názvem Vražda v salonním coupé. Hru známou z autorské tvorby dvojice Zdeněk Svěrák - Ladislav Smoljak předvedl vizovický divadelní spolek DNO (Divadlo nahodilých ochotníků) režírovaný Miroslavem Hálou. eRB

Třetí Zahradní slavnost

Třetí Zahradní slavnost

Třetí Zahradní slavnost se konala v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín. Byl připraven bohatý program pro děti i jejich rodiče, hry a soutěže o ceny, divadelní představení, vystoupení skupiny historického šermu a ukázky práce Městské policie. eRB

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Základní údaje

Charita Zlín

Burešov 4886, 760 01 Zlín

 

pracovní dny: 07:30 - 15:30 hodin 

telefon: +420 577 224 050

e-mail: info@zlin.charita.cz

  

  • IČ 44117434
  • evidence MK dne 30.10.1996
  • pod číslem 8/1-02-728/1996
  • bank.spojení ČS, a.s., Zarámí 4463
  • číslo účtu: 1400878319/0800

Charita Zlín zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. Charita Zlín nejmenuje pově-řence pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
 

KSSZK